Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

2020 m.

pdf45 PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO REZULTATAI  2020 m.


2019 m.

pdf45  ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS VISUMINIO IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA, 2019 m. spalio 21–25 d.

pdf45 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 2019 M.

pdf45 BONDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2019 M.  ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA.


2018 m.

pdf45 PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO REZULTATAI  2018 m.


2017 m.

pdf45 PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO REZULTATAI  2017 m.

pdf45 MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TEMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 2017 M.

 


 

2016 m.

pdf45 PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO REZULTATAI  2016 m.

pdf45MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GILUMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2016 m.


 

2015 m.

pdf45 PLAČIOJO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO REZULTATAI  2015 m.


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise