PATVIRTINTA

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus

2022 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4V-179

 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS

2022 M. SPALIO  MĖN. VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojas

Pastabos

 

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

 

 

 

1.

Pasitarimas dėl ilgalaikių planų 2022-2023 m.m. rengimo/įgyvendinimo.

Spalio 3 d.

D.Liutkevičienė

 

2.

1 klasių auklėtojų susirinkimas dėl 1 klasių mokinių adaptacijos.

Spalio 3-7 d.

D. Levickaitė

Bus patikslinta

 

RENGINIAI

     

1.

Parodos, skirtos Vinco Krėvės 140 – osioms gimimo metinės, atidarymas

Spalio 4 d.

M.Kuzmenkovienė

 

2.

Mokytojų diena.

Spalio 5 d.

A.Griščenkienė

 

3

Parodos, skirtos paminėti Vilniaus įkūrėjo
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, atidarymas.

Spalio 5 d.

M.Kuzmenkovienė, R.Ramanauskienė  

 

4.       

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas.

Spalio 10 d.

R.Baleišienė, A.Gaučienė, A.Plepaitė

 

5.       

Pirmokų krikštynos.

Spalio 28 d.

A.Griščenkienė

 
 

VEIKLOS

   

 

1.       

4 klasės mokinių supažindinimas su galimybėmis
pasirinkti studijų programas.

Spalio 3 d.

D.Liutkevičienė

 

2.       

Darbuotojų supažindinimas su priešgaisrinės saugos
ir saugos darbo vietoje reikalavimais.

Spalio 11-13 d.

K.Kuliešius

 

3.       

Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo grupė.

Nuo spalio 17 d.

R.Baleišienė, A.Gaučienė

Jei susirinks grupė

4.       

Kabinetų apšvietimo būklės patikrinimas.

Spalio 17-18d.

K.Kuliešius

 

5.       

Šviestuvų keitimas šokių salėje.

Spalio mėn.

E.Kontrimas, K.Kuliešius

 

6.       

Tyrimas „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas,
kaip galimybė skatinti mokinių pažangą“.

Spalio mėn.

D.Levickaitė

 

 

PRIEŽIŪRA

   

 

1.       

Fizinio ugdymo pamokų priežiūra.

Spalio 3-7 d.

D.Liutkevičienė

 

2.       

Menų ir technologijų pamokų priežiūra.

Spalio 10-15 d.

D.Liutkevičienė

 

3.       

3-4 klasių mokinių asmens bylų priežiūra.

Spalio 17-21 d.

D.Liutkevičienė

 

4.       

Neformaliojo švietimo veiklos priežiūra.

Spalio 24-28 d.

A.Griščenkienė

 

5.       

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų priežiūra.

Spalio 24-28 d.

D.Liutkevičienė

 

6.       

Tualetų higieninės būklės įvertinimas.

Spalio mėn.

K.Kuliešius, A.Plepaitė

 

7.       

Pamokų 1-se klasėse stebėjimas.

Spalio mėn.

D.Levickaitė, R.Baleišienė

Bus patikslinta

8.       

1-2  klasių mokinių bylų priežiūra.

Spalio mėn.

D.Levickaitė

 

_____________________