1986 m.
Įkurta Elektrėnų 3-ioji vidurinė mokykla
1993 m.
Mokyklai suteiktas „Versmės“ vidurinės mokyklos vardas
1995 m.
Vyko Respublikinė jaunųjų fizikų olimpiada
1996 m.
Suteiktas realinio profilio gimnazijos statusas.
1996 m.
Suteiktas realinio profilio gimnazijos statusas.
Elektrėnų parapijos klebonas J. Sabaliauskas pašventino gimnaziją. Pirmą kartą nuskambėjo gimnazijos himnas.
1997 m.
Sigita Bartkevičiūtė išrinkta pirmąja gimnazijos prezidente.
1998 m.
Surengtas pirmas gimnazijos teatro festivalis „Felicija-98“.
1999 m.
Gimnazijai suteiktas humanitarinio profilio gimnazijos statusas.
Atidaryta gimnazijos bibliotekos skaitykla.
2001 m.
Vyko Respublikinė jaunųjų chemikų olimpiada.
Pagal NEC sudarytą sąrašą gimnazija pateko į geriausių Lietuvos mokyklų dvidešimtuką
2002 m.
Pradėtas leisti laikraštis „Mūsų gimnazija“.
Vyko Respublikinė anglų kalbos olimpiada.
2004 m.
Gimnazijos delegacija atstovavo Lietuvai Europarlamente.
Vyko Respublikinė anglų kalbos olimpiada.
2006 m.
Vyko Respublikinė anglų kalbos olimpiada.
2007 m.
Pradėtas įgyvendinti Vidurinio ugdymo programos aprašas.
Pradėta įgyvendinti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos programa komplektuojant 11 klasių mokinius iš „Ąžuolyno“ vidurinės, Kietaviškių pagrindinės ir Pastrėvio pagrrindinės mokyklų.
2008 m.
Gimnazijos bendruomenės pastangomis modernizuota aktų salė
Įvyko VI-oji Respublikinė anglų kalbos olimpiada.
Įvyko V-asis teatro festivalis „Felicija“
Įsteigta nominacija „Metų mokinys“, geriausia 2008 metų mokine išrinkta Evelina Martinėnaitė.
Savivaldybės „Metų mokiniu“ nominuotas Kornelijus Jaroševičius.
Savivaldybės „Metų sportininku“ nominuotas Donatas Kumeliauskas.
2009 m.
Išduotas 1000-asis brandos atestatas 4d klasės mokinei Gintarei Merkytei.
Pradėtos įgyvendinti suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.
Pradėti gimnazijos pastato šiltinimo darbai.
Pradėtas vykdyti Comenius Mokyklų partnerystės projektas.
2010 m.
Baigti gimnazijos pastato šiltinimo darbai.
Pradėtas kurti sveikatinimo centras.
Išleista didžiausia abiturientų laida (196 abiturientai, iš jų 21 pagal suaugusiųjų programą).
Pradėtas įgyvendinti Modulinio mokymo tvarkos aprašas.
Įrengtas Mokytojų metodinės veiklos kabinetas, trijuose kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos, modernizuotas kab. Nr.315.
Nominacija „Metų mokinys“ skirta 2e klasės mokiniui Povilui Sinkevičiui, nominacija „Metų mokytojas“ – mokytojai Augutei Liutkevičienei. Savivaldybės konkurse „Metų žmonės“ Povilas Sinkevičius pripažintas Metų mokiniu.
3e klasė (klasės auklėtoja E.Kasperavičienė) dalyvavo Europarlamente (Strasbūras) vykdytame „Euroscola“ projekte.
2011 m.
Atidarytas sveikatinimo centras.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno VDU.
Įvyko VI teatro festivalis „Felicija - 2011“.
Elitinės asmenybės akademiją baigė 90 gimnazistų: mokiniams įteikti Jaunojo lyderio, Jaunojo visuomenininko, Jaunojo mokslininko, Jaunojo psichologo pažymėjimai.
Įrengta muzikos studija.
Visuose kabinetuose įdiegta IKT su prieiga prie interneto.
Paminėtas gimnazijos 25-metis.
Pradėta naudotis e.dienynu.
Nominacija „Metų mokinys - 2011“ skirta 4e klasės mokinei Enrikai Janavičiūtei, nominacija „Metų mokytojas“ skirta lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Elvyrai Kasperavičienei.
Baigtas įgyvendinti tarptautinis Comenius partnerystės projektas „I Love Gaja“, kuriame dalyvavo 7 Europos šalių mokyklos (College Georges Texier (Prancūzija), Lycee Honore Baradat (Prancūzija), Hauptschule 2 Mondsee (Austrija), Ist Istr Sup JF Kennedy (Italija), Seccio IES Clot del Moro (Jaume I) (Ispanija), Alajarven ylaaste (Suomija), Elektrėnų „Versmės“ gimnazija (Lietuva)).
2012 m.
Nominacija „Metų mokinys – 2012“ skirta 4e klasės mokiniui Vaidotui Pėkiui, nominacija „Metų mokytojas“ skirta lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Augutei Liutkevičienei.
Pradėtas įgyvendinti NORDPLIUS mobilumo projektas „LIVING BY THE BALTIC SEA“, kuriame dalyvauja Kaarinanlukio gymnasium (Suomija), Gladsaxe Gymnasium (Danija), Allvar Gullstrandgymnasiet (Švedija), Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Lietuva. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja ekspertė D.Valančienė.
Įvyko gimnazijos bendruomenės narių renginys „Menų reidas- 2012“. Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.Levickienė.
Vykdytas projektas „Mokausi iš kino“, kuriame dalyvavo 200 mokinių iš Elektrėnų pradinės mokyklos, 200 mokinių iš Elektrėnų pagrindinės mokyklos „Ąžuolynas“ ir 150 mokinių iš Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Liutkevičienė.
Gimnazijos prezidente išrinkta 2d klasės mokinė Eglė Rastenytė.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su M.Romerio universitetu.
2013 m.
Pradėtas vykdyti projektas „Rūpinamės 1863 m. sukilimo paveldu“.
Vyko tarptautinio projekto „Living bythe Baltic sea“ susitikimas gimnazijoje. Atvyko 18 mokinių ir 4 mokytojai iš Švedijos, Danijos, Suomijos.
Įvyko VII teatro festivalis „Felicija-2013“.
Laimėtas nacionalinis konkursas „Euroscola“.
Nominacija „Metų mokinys-2013“ skirta 4o klasės mokinei Andželikai Medvedevai, nominacija „Metų mokytojas“ skirta anglų kalbos mokytojai ekspertei Dainai Valančienei.
Atidaryta gamtos mokslų laboratorija.
Vykdyti „Kalėdų alėjos“ renginiai. Mokinių paramai gimnazijos bendruomenė paaukojo 1900 Lt.
2014 m.
Pradėtas vykdyti trumpalaikis (dviejų mėnesių) projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (IIetapas)“, finansuojamas ES lėšomis (koordinatorė J. Levickienė).
Organizuotas 10-asis tinklinio turnyras „Judėk ir tobulėk“ (koordinatorė R. Šarapienė).
Pradėtas vykdyti ilgalaikis verslumo projektas ,,Sėkmingo verslo asistentas“ (koordinatorė D. Liutkevičienė).
Gimnazijos skaitovų komanda Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse laimi II vietą (mokytoja A. Liutkevičienė), 4a klasės mokinys Justinas Bagdonavičius (mokytoja E. Kasperavičienė) laimi I vietą.
24 abiturientų komanda dalyvauja Europarlamente (Strasbūras) vykdytame „Euroscola“ projekte (koordinatorė D.Valančienė).
Organizuotas renginys „Menų reidas – 2014“ (koordinatorė J. Levickienė).
Organizuota atvirų durų diena būsimiems pirmokams (koordinatorė D. Levickaitė).
4a klasės mokinė Monika Girnytė tampa respublikinio konkurso „Europos egzaminas“ nugalėtoja (mokytoja V.Narkauskienė).
Organizuota pirmoji gimnazijos Sporto šventė.
Pradėtas vykdyti tarptautinis projektas „Sekant praeities pėdomis – vokiečių okupaciją II pasaulinio karo metu išgyvenusių lietuvių ir danų šeimos istorijos“ pagal Nordplius Junior programą (koordinatorė D. Valančienė).
Baigti gimnazijos pastato atnaujinimo II etapo darbai.
Gimnazijos prezidente išrinkta 3d klasės mokinė Skaidra Petkevičiūtė.
Vykdytas projektas „Mokausi iš kino“, kuriame dalyvauja 300 mokinių: Elektrėnų pradinės mokyklos, Elektrėnų darželio – mokyklos „Pasaka“, Elektrėnų pagrindinės mokyklos „Ąžuolynas“, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos (koordinatorė D. Liutkevičienė).
Pradėtas vykdyti tarptautinis projektas „I.M.A.G.I.N.E“ (dalyvauja devynios mokyklos: iš Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Kroatijos, Lietuvos) pagal Erasmus+ programą (koordinatorė R. Grigonienė).
Vykdyti projekto „Kalėdų alėja – 2014“ renginiai. Mokinių paramai gimnazijos bendruomenė paaukojo 1360Lt.
2015 m.
2015-01-05-10 Projekto Nordplius Junior „Sekant praeities pėdsakais – vokiečių okupacija Antrojo pasaulinio karo metu išgyvenusių lietuvių ir danų šeimų istorijos“ baigiamoji sesija. Dalyvavo 28 projekto dalyviai iš Gladsaxe gimnazijos (Kopenhaga, Danija). Projekto sesijoje dalyvavo Danijos ambasadorius Lietuvoje Jorgen Molde.
2015–01-10 Nominacija „Metų mokinys-2014“ skirta Valentin Melnikov (2d klasė), nominacija „Metų mokytojas“ skirta rusų kalbos mokytojai metodininkei Violetai Valašinienei. 2015–01-22 Nominacuja „Už nuopelnus švietimo srityje“ skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Elvyrai Kasperavičienei, nominacija „Metų iniciatyva“ – Giedriui Petkevičiui (3m klasė), nominacija „Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę“ – Europietiškiausiai klasei (Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, vadovė Daina Valančienė).
2015 – 03-14 Gimnazijos smiginio vaikinų ( I vieta) ir merginų ( II vieta) komandos tapo Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio nugalėtojomis (mokytoja R. Šarapienė).
2015-03-25 78 gimnazijos mokiniai dalyvavo naujos kartos internetiniame konkurse „Išmanioji diena“ (matematika, biologija, fizika, chemija, informatika, ekonomika) (koordinatorė D. Levickaitė).
2015-03-27 8 gimnazijos mokiniai ir 3 mokytojai dalyvavo tarptautinio projekto „I.M.A.G.I.N.E“ sesijoje Prancūzijoje (koordinatorė R. Grigonienė). 2015-04 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse gimnazijos meninė kompozicija „Vaikystės labirintai“ užėmė II vietą (mokytoja A. Liutkevičienė).
2015-04-24-25 Organizuotas VIII teatro festivalis „Felicija-2015“ (koordinatorė E. Kasperavičienė).
2015-05-11 Organizuota atvirų durų diena būsimiems pirmokams (koordinatorė D. Levickaitė).
2015-06-04 Organizuota II-ji Sporto šventė.
2015-10-04-10 Gimnazijoje vyko tarptautinio projekto „I.M.A.G.I.N.E“ pagal Erasmus+ programą sesija (koordinatorė R. Grigonienė), dalyvavo devynios mokyklos (iš Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Kroatijos, Lietuvos).
2015-10-02 2c klasės mokinė Joana Izabelė Šyškaitė tapo Lietuvos moksleivių gamtos mokslų olimpiados III vietos laimėtoja (mokytojai R. Ašmenienė, V. Mečkauskas, B. Morkūnienė).
2015-11-06 Vykdytas projektas „Mokausi iš kino“, kuriame dalyvavo 300 mokinių iš Elektrėnų pradinės mokyklos, Elektrėnų pagrindinės mokyklos „Ąžuolynas“, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos (koordinatorė D. Liutkevičienė).
2015-11-19 Organizuota X Tėvų diena.
2015–12-17 Nominacija „Metų mokinys-2015“ skirta Kamilei Ratkevičiūtei (4a klasė), nominacija „Metų mokytojas“ skirta istorijos vyr. mokytojai Vilmai Narkauskienei.
2015-12-18 ir 23 d.d. Vykdyti projekto „Kalėdinė alėja-2015” renginiai. Mokinių paramai gimnazijos bendruomenė paaukojo 460 €

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise