SUTARTYS

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos kolektyvinė sutartis, 2023-01-12, Nr. 5V-4

  

PREVENCINĖS VEIKLOS

 

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika, 2024-02-23, įsk. Nr.4V-67

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lygių galimybių politika, 2024-02-27, įsk. Nr 4V-68