Mokyklos specialioji pedagogė A. Naujalienė

 

Darbo vieta (217 kabinetas)

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 12.30

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

  1. Teikia pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų.
  2. Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
  3. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
  4. Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
  5. Kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti.
  6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus.
  7. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete.
  8. Tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus.
  9. Bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, psichologu, socialiniu pedagogu ir mokytoju padėjėju.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise