Vaiko gerovės komisija

Kokio dydžio baubas yra VGK?

Nuo 2015 metų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Tai labai aktyvi ir svarbi komisija gimnazijoje: per savaitę vyksta 1-2 susirinkimai, per mėnesį vyksta 1-2 prevencinės priemonės, informacinio pobūdžio renginiai, akcijos, daugiau nei dvidešimčiai mokinių teikiama konsultacinė pagalba. Mokiniai, pedagogai, tėvai – visi kartu taip kuria saugesnį gyvenimą.

Pakalbinome Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos VGK atstoves Violetą Žigutienę ir Aušrą Dimšaitę – Gaučienę norėdami išsiaiškinti, kaip sekasi kurti vaikų gerovę gimnazijoje.

Skaityti daugiau: Kokio dydžio baubas yra VGK?

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Vaiko gerovės komisija

 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veiklą reglamentuoja „Vermės“ gimnazijos VGK sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašas“ (2011-11-29, Įs.Nr.4V-92).

 

Komisijos sudėtis:

Pirmininkas – A. Gaučiėnė, socialinė pedagogė;

Pavaduotoja - S. Bulaikienė, etikos mokytoja;

Sekretorė – D. Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

   • R.Baleišienė, psichologė;
   • K.Čarienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
   • M.Sajetienė, specialioji pedagogė;
   • R. Grigonienė, mokytojo padėjėja;
   • A. Griščenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   • D.Levickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

vgk2022

Komisijos uždaviniai – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.

Komisijos funkcijos:

 1. Kiekvienais metais nustatyti gimnazijos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, suderinti juos su gimnazijos administracija, įgyvendinti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
 2. Vykdyti gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 3. Organizuoti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus;
 4. Teikti siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;

Komisijos susirinkimai vyksta trečiadieniais  315 kab.

Posėdžiai šaukiami pagal poreikį.

 

 


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268