Eil.
Nr.
Mokytojo pavardė, vardas Dalykas Kvalifikacinė kategorija Klasė
1 Baleišienė Rūta Psichologija Mokytoja  
2 Balandė Indrė Biologija Vyr. mokytoja  
3 Balnienė Aušra Anglų kalba Mokytojas metodininkas  
5 Butkienė Regina Šiuolaikiniai menai, šokis Vyr. mokytoja 1d, 4a
6 Černiauskienė Rasa Lietuvių kalba Vyr. mokytoja  3e
7 Einorienė Teresa Rusų kalba Vyr. mokytoja 2c
8 Grigonienė Rita Vokiečių kalba Mokytoja metodininkė 1c
9 Griščenkienė Aurelija Vokiečių kalba, ekonomika Mokytoja metodininkė 1a, 4d
10 Gaučienė Aušra Socialinis pedagogas   2b
11 Jančiauskienė Audrutė Biologija Mokytoja metodininkė  
12 Janulaitienė Joana Anglų kalba Mokytoja  
13 Juškevičiūtė Miglė Biologija, fizika Mokytoja  
14 Kurmilavočienė Bronislava Matematika Vyr. mokytoja  
15 Karsokas Kęstas Kūno kultūra, stalo tenisas Vyr. mokytojas  3f
16 Kasperavičienė Elvyra Lietuvių kalba, teatras Mokytoja ekspertė  
17 Kuzmenkovienė Marytė Šiuolaikiniai menai Mokytoja  2a
18 Levickaitė Danguolė Matematika Mokytoja metodininkė  
19 Levickienė Nijolė Matematika Mokytoja metodininkė  
20 Liutkevičienė Augutė Lietuvių kalba Mokytoja ekspertė  
21 Liutkevičienė Danutė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė  
22 Mečkauskas Vytautas Fizika Mokytojas  
23 Minkevičienė Vida Fizika Mokytoja metodininkė  4b
24 Morkūnienė Birutė Chemija Mokytoja metodininkė  
25 Narkauskienė Vilma Istorija Vyr. mokyt.  
26 Niparavičienė Diana Geografija Mokytoja metodininkė  
27 Petrauskienė Ūla Anglų kalba Vyr. mokytoja  
28 Ramanauskienė Reda Tikyba Mokytoja  
29 Sadauskienė Dovilė Matematika Vyr. mokytoja  
30 Simonavičius Edvinas Geografija Mokytojas 1b
31 Smolskytė Jolanta Informacinės technologijos Mokytoja  2d
32 Stadolnikienė Loreta Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė  4e
33 Stančikaitė Aldona Matematika Mokytoja metodininkė  
34 Šarapienė Ramunė Kūno kultūra, smiginis, tinklinis Mokytoja metodininkė  1e
35 Švedarauskas Saulius Istorija Vyr.mokytojas  
36 Švenčionytė Ilona Anglų kalba Vyr.mokytoja  
37 Triponas Rytis Kūno kultūra, stalo tenisas Mokytojas  
38 Tamkevičienė Silvija Dorinis ugdymas (etika) Mokytoja 3b, 3c
39 Vainiūnienė Aldona Technologijos, rusų kalba Vyr. mokytoja  
40 Vaišvila Henrikas Technologijos, filmų kūrimas Mokytojas ekspertas  
41 Vaišvilienė Vygintė Technologijos Mokytoja metodininkė  3n, 4n
42 Valentinavičienė Anelė Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė  
43 Važgėlienė Roma Anglų kalba Vyr. mokytoja  

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise