Metodinė taryba

Sudėtis:

Metodinės tarybos pirmininkėAugutė Liutkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.

Metodinių grupių pirmininkai:

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Aldona Stančikaitė, matematikos mokytoja metodininkė;

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Balnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas Kęstas Karsokas, kūno kultūros vyr.mokytojas;

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vilija Dobrovolskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Teresė Einorienė, etikos mokytoja metodininkė;

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Audrutė Jančiauskienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vygintė Vaišvilienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Violeta Žigutienė, socialinė pedagogė.

Funkcijos:

  1. konsultuoja mokytojus metodiniais klausimais;
  2. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą;
  3. palaiko ryšius su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;
  4. skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  5. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  6. vykdo direktoriaus įsakymu pavestus darbus ir funkcijas.

Metodinės tarybos veiklos aprašas

pdf45 patvirtintas 2018-03-09, įsak. Nr. 4V-65


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268