Sudėtis:

Metodinės tarybos pirmininkėAugutė Liutkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.

Metodinių grupių pirmininkai:

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Augutė Liutkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Ilona Švenčionytė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Silvija Tamkevičienė, etikos mokytoja;

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vida Minkevičienė, fizikos mokytoja metodininkė;

Matematikos ir informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Anelė Valentinavičienė, informatikos mokytoja metodininkė;

Fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas Kęstas Karsokas, kūno kultūros vyr.mokytojas;

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vygintė Vaišvilienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Aurelija Griščenkienė, ekonomikos mokytoja.

Funkcijos:

  1. konsultuoja mokytojus metodiniais klausimais;
  2. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą;
  3. palaiko ryšius su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;
  4. skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  5. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  6. vykdo direktoriaus įsakymu pavestus darbus ir funkcijas.

Metodinės tarybos veiklos aprašas

pdf45 patvirtintas 2018-03-09, įsak. Nr. 4V-65

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise