Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

Vizija ir misija

Vizija

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija - kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas keturmetė gimnazija, ugdanti visapusiškai išsilavinusią savarankišką asmenybę, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, galinčią pritaikyti įgytas žinias ir sugebėjimus besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją ir mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

 

Misija

Gimnazijos paskirtis – atskleisti mokinių individualius gebėjimus ir polinkius, suteikti kokybišką jaunuolių ir suaugusiųjų pagrindinį (II dalis) ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti vertybines nuostatas.

 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

„Visų pirma, mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nori iš šalies, o subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus“ (M.Lukšienė, 1993)

 

Strateginiai tikslai

  • Tobulinti ugdymo (-si) kokybę;
  • Plėtoti iniciatyvumo kultūrą gimnazijoje.
  • Kurti saugią ir motyvuojančią aplinką gimnazijoje.

 


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise