2024 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2024 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m.

pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2023 m. finansinių ataskaitų rinkiny

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2023 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2023 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2023 metų devinių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2022 m. finansinių ataskaitų rinkiny

pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2022 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2022 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2022 metų devinių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2021 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m.

pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

 pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2020 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2020 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys


2019 m.

 pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys


 

2018 m.

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2018 metų devinių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

 pdf45 2 priedas. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis

pdf45 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-09-30

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2018 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

 pdf45 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-06-30

 pdf45 2 priedas. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2018 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Ataskaitos priedas Nr. 1            pdf45 Ataskaitos priedas Nr. 2


2017 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2017 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2017 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2017 metų devyderių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 


2016 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 metų trijjų mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 metų šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 metų devinių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 


2015 m.

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 


2014 m. metinių ataskaitų rinkiniai

 

pdf452014 m. metinė finansinių ataskaitų rinkinys

 


 

2013 m. metinių ataskaitų rinkiniai

 


 pdf452013 m. metinė finansinių ataskaitų rinkinys