Kviečiame gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais ir kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityse!

https://emokymai.stt.lt/