pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vertinimo išvados įgyvendinimo, 2024-01-15, Nr. 4V-17

 pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl „Versmės“ gimnazijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo, 2023-01-09, Nr. 4V-7

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl korupcijos aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vertinimo išvadų įgyvendinimo, 2024-01-05, Nr. 4V-2

pdf45Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos korupcijos prevencijos 2022-2025 metų programa  

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO, 2022-09-29, Nr. 2P-103

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas DĖL  „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO. 2022-09-27, Nr. 4V-176

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas DĖL PAGEIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO, 2022-09-29, Nr.  4V-177

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pareirybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius  viešojo sektoriaus subjekte, sąrašas

 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas DĖL VIDINIO KANALO ADMINISTRAVIMO, 2022-09-27, Nr. 4V-178

 

pdf45  ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS, 2022 m. rugsėjo 21 d., įsak. Nr. 4V-171

pdf45 INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS, GAUTUS VIDINIU INFORMACIJOS KANALU, TEIKIMO IR TVARKYMO APRAŠAS, 2022 m.rugsėjo 21 d. Įsak. Nr. 4V-170

 

   icons8 link 40    Antikorupcinio elgesio kodeksas, 2022 m. rugsėjo 13 d., įsak. Nr. 4V-165 

 

 pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA, 2021-09-28    

 

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA, 2020-09-28

 pdf45 GIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS, 2020 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr.4V-136

pdf45 VEIKSMŲ ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS, 2020 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr.4V-135

 pdf45 ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS, 2019 m.

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA, 2019-09-25

 pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA, 2018-09-26 Nr. 4R-157

pdf45 INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS ATMINTINĖ, 2018 m. vasario 27 d., įsk. Nr. 4V-55

pdf45 PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU  KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOJE  TVARKOS APRAŠAS
2018 m. vasario 27 d., įsak. Nr.4V-54

 pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS, 2018 m. vasario 27 d., įsk. Nr. 4V-53 

 

pdf45  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2017 METAIS ATASKAITA

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO MOTYVUOTA IŠVADA, 2017-09-26, Nr. 4V-152

 pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS Į-GYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGOS ATASKAITA 2016 m.

 

 pdf45 Korupcijos prevencijos programos ataskaita, nuo 2015 m. III ketv. iki 2016 m. II ketv.

 

pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKA
2013 m. gegužės 16 d., įsak. Nr.4V-109

 

 

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise