Mokytoja padėjėja Rita Grigonienė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

             

Mokytoja padėjėja Aušra Gaučiėnė
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 
Darbo grafikas (217 kabinetas)
  • Pirmadienis - 8.00 – 13.00
  • Antradienis - 8.00 – 13.00
  • Trečiadienis - 8.00 – 13.00
  • Ketvirtadienis - 8.00 – 13.00
  • Penktadienis - 8.00 – 13.00
 
Darbo grafikas (315 kabinetas)
  • Pirmadienis - 8.00 – 15.00
  • Antradienis - 8.00 – 15.00
  • Trečiadienis - 8.00 – 15.00
  • Ketvirtadienis - 8.00 – 15.00
  • Penktadienis - 8.00 – 13.00

 

   

Mokytojo padėjėjas:

1. Mokytojo, dirbančio pagal, pagrindinio, vidurinio mokymo programas, padėjėjas padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.
2. Padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bandradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais.
3. Padėjėjas dirba vadovaudamasis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4. Padeda mokiniui (mokinių grupei):
4.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
4.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
4.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
4.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
4.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
4.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
4.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
4.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
4.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
4.5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;
4.5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.
5. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su
mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
6. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
7. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise