Gimnazijoje dirba psichologė Rūta Baleišienė

Vieta: 406 kabinetas

Darbo laikas :

 • Pirmadienis  11.00-16.00
 • Antradienis  9.00-14.00
 • Ketvirtadienis 9.00-14.00
 • Penktadienis 10.00-15.00

 

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

 • Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą).
 • Vaikų linija – 8 800 11111 (psichologinė, emocinė, teisinė, socialinė pagalba vaikams, paaugliams. Darbo laikas: 11.00-23.00 val. kasdien).
 • Vilties linija – 116123 (psichologinė pagalba suaugusiems. Darbo laikas: visą parą).

Psichologinę pagalbą internetu teikia: 

 

Gimnazijoje dirbančio psichologo teikiamos paslaugos

 

Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Mokyklos psichologės darbo kryptys:

Konsultavimas – konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų  turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus šių problemų sprendimo klausimais. Teikia rekomendacijas. Konsultuoja karjeros planavimo klausimais.

Įvertinimas - mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų  nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

Tyrimai – atliekami atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius

Švietimas - mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, mokymo (-si) ir bendravimo psichologijos klausimais. Tai pokalbiai su mokiniais klasių valandėlių metu, paskaitos mokytojams, tėvams, pasisakymai tėvų susirinkimuose ir kt.

 Psichologinių problemų prevencija - prevencinių priemonių, užsiėmimų ir programų rengimas,  organizavimas ir įgyvendinimas.

Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 1. Mokinys (savarankiškai);
 2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. Vaiko teisių apsaugos skyrius.

 

Kreipkis į psichologę

 • jeigu tau sunku;
 • jei nori išsipasakot;
 • jei jautiesi vienišas, įskaudintas, skriaudžiamas, nusivylęs;
 • jei šalia nėra išklausančio ir palaikančio artimo žmogaus;
 • jeigu patiri sunkumų bendraudamas su draugais, mokytojais, tėvais;
 • jeigu kankina;
 • negali pasirinkti profesijos ar studijų krypties;
 • nesinori gyventi.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise