Viešieji pirkimai

2020 m.

pdf45   Informacija apie vykdomus mažosios vertės pirkimus 2020 m.


2019 m.

pdf45   Informacija apie vykdomus mažosios vertės pirkimus 2019 m.


2018 m.

pdf45   Informacija apie vykdomus mažosios vertės pirkimus 2018 m.


2017 m.

pdf45   Informacija apie vykdomus mažosios vertės pirkimus 2017 m.

pdf45 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ, 2017 METAI

 


 2016 m.

 

pdf45 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ, 2016 METAI


 

 2015 m.

pdf45NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ PIRKIMO VERČIŲ PLANAS 2015 M., patvirtintas 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.4V-87

pdf452015 m. prekių ir paslaugų pirkimo vertės


 2014 m.

word logo 2014 METAIS PIRKTŲ PREKIŲ PIRKIMO VERTĖS

 word logo ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS, patvirtinta 2014 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.4V-239

 word logo ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS, patvirtinta 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 4V-213


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise