Gruodžio 2 d. vyko  mokytojų tarybos posėdis, kuriame mokytojai įsivertino savo ir visos gimnazijos bendruomenės veiklą 2021 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė skaitė pranešimą „Plačiojo įsivertinimo sąvokos“, kuriame pristatė įsivertinimo sritis, rodiklius bei raktinius žodžius, kurių reikšmę plačiau aiškinosi mokytojai, dirbdami darbo grupėse.

Kiekvienos darbo grupės veiklą koordinavo mokyklos veiklos įsivertinimo grupės nariai: I srities „Rezultatai“  mokytoja Nijolė Levickienė. II srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“  mokytoja Ūla Petrauskienė, III srities „Ugdymo(si) aplinkos“ mokytoja Aušra Balnienė ir IV srities „Lyderystė ir vadyba“ mokytoja Laima Karpavičienė. Dirbdami grupėmis mokytojai ieškojo stiprybių ir silpnybių kiekvienoje srityje, apmąstė, kokias turime galimybes veiklai gerinti ir kokias matome grėsmes, dėl kurių nuveikta veikla gali neduoti norimų rezultatų. Buvo parengtos kiekvienos srities analizės. Gimnazijos administracija ir mokyklos veiklos įsivertinimo grupė tikisi, kad šis posėdis padės objektyviau įsivertinti gimnazijos veiklą ir numatyti tinkamas veiklas, siekiant geresnių ugdymo(si) rezultatų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise