Kovo 9 dieną „Versmėje“ buvo linksma – dvidešimt aštuntas atkurtos Lietuvos gimtadienis!

Trispalvė – išskirtinis ženklas, kuriuo Deimantas, Roberta ir Rimantė papuošė visus bendruomenės narius. Nuo pat ryto jautėsi puiki šventinė nuotaika, kurią sustiprino patriotinės dainos pertraukų metu.

Labas rytas
Su gimtadieniu, Lietuva

Žinoma, pagrindinis šventės akcentas – koncertas „Daina Lietuvai“ (koordinatorius mokytojas Arūnas Pliskauskas). Vidurdienį dainavo visi: ir atlikėjai scenoje, ir žiūrovai salėje. Visada jaudina Eisvinos Lapovaitės (3d klasė), Beatričės Gruzdytės (4b klasė), Giedrės Barščevičiūtės (4a klasė), Gabrielės Raginytės (4b klasė), Justės Baradulinaitės (4b klasė) balsai ir Agniaus Žemaitaičio gitaros skambesys. Ir šį kartą jų dainos skambėjo nuoširdžiai. Didžiulė euforija užvaldė, kai scenoje muzikavo būrys mokinių. Kartu su trečiokais ir su ketvirtokais dainavo visa salė. Padovanojome Lietuvai savo dainas!

Šio gimtadienio staigmena – eilėraščių konkursas „Graži tu, mano brangi Tėvyne!“ (koordinatorė mokytoja Loreta Stadolnikienė). Projekto koordinatorė mokytoja Loreta Stadolnikienė paskelbė konkurso nugalėtojus. Tai Karolina Andriulevičiūtė (2a klasė), Dovilė Čiupailaitė (2b klasė), Deinoras Krasauskas (1d klasė).

Anot gimnazijos direktoriaus Egidijaus Kontrimo, „žinojome, kad gimnazijoje daug skaitovų, gamtininkų, šokėjų ir muzikantų, o apie poetus buvome užmiršę. Konkursas „Graži tu, mano brangi Tėvyne!“ – ypatinga jaunųjų poetų dovana Lietuvai.“

Abiturientų daina LietuvaiAbiturientų daina

Pajutome, kad einame tuo keliu. Tai patvirtina ir buvę mokiniai bei mokinių tėvai. Buvusi mokinė Inga Tauraitė atsiuntė laišką, kuriame pasveikino su Kovo 11-ąja ir padėkojo gimnazijai už tai, kad neišvažiavo iš Lietuvos. Linas Barščevičius, 4a klasės mokinės Giedrės tėvelis, taip pat pažymi, kad gimnazijoje ugdomi patriotai: „Aš vis galvoju ir viliuosi, gal ši karta nebus tokia pusiau prisitaikėliška kaip mūsų ir nedvejos, kai reiks pakovoti už Lietuvą. Ačiū jums už tai, kiek ir kaip skiepijate patriotizmą „Versmėje“!

laiskas
Buvusios mokinės sveikinimai

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

 

Karolina Andriulevičiūtė, 2a klasė

MANO LIETUVA

Einu aš Lietuva sava...

Kokia graži, šviesi, žalia!

Minu ją kojomis basa –

Kokia gaivi, vėsi rasa.

Einu aš Lietuva sava...

Ji nuostabi, ji kaip mama...

Ji gaubia širdį šiluma

Ir aš jaučiuosi mylima.

Einu aš Lietuva sava...

Čia tėviškėlė yra mana.

Čia aš gimiau, čia protėvių dvasia,

Čia Lietuva. Ir Ji laisva.

Dovilė Čiupailaitė, 2b klasė

LIETUVA

Ar girdi? Ar matai?

Ar jauti? Juk žinai -

Ji maža, ji didi,

Ji manoj širdy.

Protėvių išgirta

Ir visų mylima

Mano žemė gimta –

Lietuva... Lietuva...

Nuo seniausių laikų

Apdainuota skambiai

Ir didžiausių vadų

Apginta išdidžiai.

Tavo pilys stovės,

Ąžuolai čia šlamės,

Nemunėlis tekės,

Nieks pamiršt negalės.

Būk laisva, būk didi,

Būk stipri ir garsi!

Ir per metų metus

Tu išlik savimi.

Būk galinga šalis,

Leisk didžiuotis tavim.

Esam tavo vaikai

Amžinai amžinai!

Deinoras Krasauskas, 1d klasė

MANO TĖVYNĖ

Lietuva,

Tu mano šalis -

Lietuva, Lietuva.

Čia mano širdis -

Lietuva, Lietuva.

Tėvynė tėvų,

Lietuva, Lietuva.

Ir mūsų,vaikų,

Lietuva, Lietuva.

Tu amžiams liksi

Manojoj širdy,

Lietuva, Lietuva -

Kartosim visi.

Neringa Petravičiūtė, 1d klasė

MANO LIETUVA

Lietuva šalis mana,

Mano žemė čia yra.

Čia gimiau ir čia užaugau,

Čia kasdien džiaugiuos pasauliu.

Net jei būsiu kur toli,

Emigruosiu kaip visi,

Atsiminsiu visada,

Saugosiu širdy Tave.

Rugilė Ratkevičiūtė, 3a klasė

Ar jautiesi čia gerai?

Čia, kur tavo gimtieji namai.

Ar tardamas Lietuva tu tai jauti?

Ar tik sakai taip, nes sako tai kiti?

O gal mąstai apie ateitį svetur?

Taigi – Lietuvoj blogai, geriau bet kur kitur.

Ar savo Tėvynę tu išduosi?

Ar liksi Lietuvoj, ją ginsi ir už ją kovosi?

Kai į šiuos klausimus sau atsakysi,

Suprasi, ar širdy lietuvis tu esi.

Eglė Leskauskaitė, 3a klasė

MYLIMA LIETUVA

 

Lietuva graži, Lietuva didi,

Esi Tu mūsų širdyse mylima, brangi.

Nors daug kas Tavo vardą dergia,

Giliai širdyje brangina, o ne smerkia.

Praeitis Tavoji krauju pažymėta,

Už laisvę ir tiesą ne viena gyvybė padėta.

Branginsim Tave ligi grabo lentos,

Nes Tu mūsų Tėvynė ateinančioms kartoms.

Esi Tu mūsų kelrodė žvaigždė,

Vilties žiburys ir gyvenimo prasmė.

Mylėsime Tave visur ir visados,

Tavęs mums niekas niekad neatstos.

Mykolas Chmieliauskas, 2b klasė

Gražu čia Lietuvoj -

Šalelėj mano mylimoj.

Graži tėvynė Lietuva –

Miškai žaliuoja visad čia.

Javų laukai čia geltonuoja,

Raudoną taką saulė kloja,

Prie jūros mus keliaut vilioja.

Graži tėvynė Lietuva –

Gyvensiu čia aš visada.

Justina Vasilevskaja, 3c KLASĖ

JOS VARDAS - LIETUVA

 

Mes tarytum maži akmenukai,

Išsibarstę melsvos jūros krante,

Kiekvienas mes degame meile

Savo šaliai, vardu Lietuva.

Čia žodis lietuviškas skamba

Ir senoliai užtraukia dainas

Apie laisvę ir meilę tėvynei,

Savo šaliai, vardu Lietuva.

 

Edgaras Chramkovas, 1d klasė

MANO ŠALIS - LIETUVA

Kur kalvos ir kloniai,

Kur upė srauni,

Smėlėta pakrantė,

Kur jūra gili.

Miškai kur ir gojai,

Šilai kur žali,

Laimingas aš augu

Gimtinės glėby.

Šalis nuostabi,

Vilčių kupina,

O vardas jos toks-

Tiesiog Lietuva!

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise