Mokytojos A.Sidaravičienės iniciatyva, gimnazijoje kovo 9-10 dienomis vyks konkursas „Švari kalba – švari galva“. Konkurse kviečiami dalyvauti 1-2 klasių mokiniai. Dalyvavimo grafikas pridedamas.

 

2016-03-09

Eil.Nr. Klasė Laikas Vieta, vykdytojai Pastabos
1 1a klasė 13.00-14.00 val. 312 kab. (arba mokytojų kambaryje, kur yra 6 kompiuteriai) mokyt.A.Sidaravičienė Mokiniai (po 6 mokinius) išleidžiami iš kūno kultūros pamokos (mokyt.R.Triponas)
2 1b klasė 14.00 val. 312 kab. (mokyt.R.Černiauskienė)  
3 1c klasė 12.00 val. Mokytojų kambaryje (6 kompiuteriai) su mokytoja L.Stadolnikiene mokytojos N.Kriščiūnienės grupė, per pertrauką (arba namuose) - mokytojos A.Valentinavičienės grupė  
4 1d klasė 14.00 val. Skaitykloje su soc.pedagoge A.Dimšaite, mokytojų kambaryje (8 kompiuteriai) su mokyt.J.Nikoliukienė  
5 1e klasė 15.00 val. Namuose  
6 1df klasė 15.00 Namuose  

 

2016-03-10

Eil.Nr. Klasė Laikas Vieta, vykdytojai Pastabos
1 2a klasė 9.00 val. 312 kab. su mokyt.A.Liutkevičiene  
2 2b klasė 12.00 val. 312 kab. su mokyt. A.Sidaravičiene Mokiniai (po 8) išleidžiami iš istorijos pamokos (mokytojas S.Švedarauskas)
3 2c klasė 11.00 val. Skaitykloje su soc.pedagoge A.Dimšaite ir mokytojų kambaryje su mokytoja A.Sidaravičiene  
4 2d klasė 11.00 val. 312 kab. su mokyt.R.Černiauskiene  
5 2e klasė 10.00 val. 312 kab. su mokyt.L.Stadolnikiene  

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise