graduation hatInformacija abiturientams

Žiniasklaidoje buvo paskelbta tyrimo „Švietimo sistemos paruošiamų absolventų pasiskirstymas darbo rinkoje“ medžiaga, kurioje aiškiai suformuluota, kad greičiausiai įsidarbina aukštąjį išsilavinimą turintys absolventai. Taigi išsilavinęs žmogus buvo vertinamas anksčiau, aukštąjį išsilavinimą įgiję jaunuoliai greičiau savo vietą randa ir XXI amžiuje.

Norintiems studijuoti Lietuvos kolegijose ir universitetuose pats laikas susipažinti su stojimo sąlygomis. Visa reikalinga informacija skelbiama informacinėje sistemoje http://www.lamabpo.lt/ Ne vienus metus konsultuoju abiturientus, planuojančius stoti į aukštąsias mokyklas. Labiausiai juos domina šie dalykai:

ü  Kokius egzaminus laikyti?

ü  Kaip parašyti prašymą dėl stojimo į aukštąsias mokyklas?

ü  Ar galima stoti į aukštąsias mokyklas tiems, kurie anksčiau baigė vidurinę mokyklą?

Pirmiausia reikia susipažinti su „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašu“. Šiame dokumente nurodyta, kokius egzaminus reikia laikyti, kaip skaičiuojamas stojamasis balas ir kt. Norint 2015 metais įstoti į universitetą yra privalu būti išlaikius valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, o norint studijuoti kolegijoje – mokyklinį. Visiems stojantiesiems privalu mokėti užsienio kalbą B1 lygiu. Be to, dar yra specialybės dalykas, kurio egzaminą taip pat reikia išlaikyti. Ir žinoma, dar vienas kitas reikalavimas, viena kita taisyklė. Taigi pirmiausia būtina perskaityti „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašą“ ir iki kovo 3 dienos pasirinkti brandos egzaminus (menų ir technologijų egzaminus mokiniai pasirinko iki sausio 15 dienos).

Kitas labai svarbus ir ypač atsakingas žingsnis – prašymų pildymas. Prašymai studijuoti universitetuose ir kolegijose teikiami tik internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti informacinę sistemą (http://www.lamabpo.lt). Priėmimas vykdomas keliais etapais, kurie pateikti lentelėje.

Eil.
Nr.
Etapai Datos (pastabos)
1.

Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas, pasirenkant valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st) arba mokamą (vnf) vietas.

2015-06-01 – 2015-07-18 (iki 15 val.) 

Pageidavimai turi būti išdėstyti prioriteto tvarka (būtina rinktis atsakingai!)

2.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimas (menų ir pedagogikos programos). Jei mokinys nelaikys stojamojo egzamino, negalės studijuoti su menais susijusių programų.

2015-06-19 – 2015-07-08

(bus paskelbtos konkrečios egzamino laikymo vietos)

3.

Stojančiajam pasiūloma viena vieta universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojama vieta (vf), valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojama vieta (vnf).

Bus paskelbta liepos 23 d. (iki 15 val.)

4.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2015-07-23 (iki 15 val.)

5.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2015-07-24 – 2015-07-28 (iki 17 val.), išskyrus 07-26

6.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2015-07-29 (iki 14 val.)

7.

Antrajame etape galima koreguoti prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą. Įrašyti naujų studijų programų arba keisti finansavimo pobūdžio negalima.

2015-07-29 (nuo 16 val.) -2015-07-31 (iki 17 val.)

8.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

Bus paskelbta rugpjūčio 3 d. (iki 17 val.)

9.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2015-08-04 - 2015-08-06 (iki 17 val.)

10.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2015-08-07 (iki 14 val.)

11.

Papildomame priėmime bus galima pateikti iki 6 pageidavimų. Jame gali dalyvauti jau gavę pakvietimus studijuoti ir  nedalyvavę pagrindiniame priėmime.

2015-08-07 – 2015-08-10 (iki 17 val.)

12.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

Bus skelbiama rugpjūčio 12 d. (iki 17 val.)

13.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2015-08-13 – 2015-08-14 (iki 17 val.)

Taigi norintys studijuoti Lietuvos kolegijose ir universitetuose privalo prašymus pildyti internetu, laikydamiesi patvirtintų datų.

Anksčiau baigę vidurines mokyklas taip pat gali stoti į kolegijas ir universitetus 2015 metais. Jie gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, į nefinansuojamas vietas, studijuoti su stipendija, perlaikyti arba laikyti naujai pasirinktus brandos egzaminus. Svarbu laiku kreiptis į bazines mokyklas (Elektrėnų savivaldybėje Vievio gimnazija), susipažinti su stojimą 2015 metais reglamentuojančiais dokumentais.

Šių metų abiturientai visą informaciją gauna savose mokyklose iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui, iš klasių auklėtojų, iš karjeros specialistų. Buvusieji mokiniai taip pat gali kreiptis į savo mokyklas, kuriose tikrai yra laukiami. Žinoma, pagrindinis informacijos šaltinis - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė