Kviečiu trečiokus susipažinti su svetainėje lamabpo.lt paskelbta informacija stojantiems 2016 metais. Remiantis „Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka“ reikia peržiūrėti individualų ugdymo planą 2015-2016 m.m., t.y. galbūt reikia atsisakyti ar pasirinkti mokamąjį dalyką, atsisakyti ar pasirinkti modulį.

Norintys keisti dalyką, dalyko kursą privalo rašyti prašymus iki 2015-05-01 (keitimo principai ir prašymo forma paskelbta gimnazijos svetainėje, skyrelyje „Mokiniams“ (individualaus ugdymo plano keitimas). Rekomenduojama pasitarti su dėstančiais mokytojais, klasių auklėtojais, karjeros specialistais R.Baleišiene (406 kab.) ir V.Žigutiene (321 kab.) bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Liutkevičiene (414 kab.)

Norintys pasirinkti modulius prašymus rašo iki 2015-05-01 dalyko pamokoje (mokytojas parašo prašymą, nurodo modulio pavadinimą, mokiniai pasirašo prašymo apačioje). Renkantis modulius labai svarbu pasikonsultuoti su dėstančiu mokytoju, aptarti brandos egzaminų programas ir kt.

Danutė Liutkevičienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui