Švietimo, mokslo ir sporto ministerija balandžio 24 d. paskelbė informaciją dėl tarpinių patikrinimų III gimnazijos klasių mokiniams.

Svarbu, kad:

· Likę chemijos ir istorijos tarpiniai patikrinimai vyks pagal paskelbtą tvarkaraštį (gegužės 6 ir 7 dienomis) ir juose privalo dalyvauti visi mokiniai, jeigu jie mokosi šio dalyko.

· Mokiniams, dalyvavusiems atitinkamo dalyko tarpiniame patikrinime (išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą) bus sudaryta galimybė jį perlaikyti kitais mokslo metais ir bus įskaitytas aukštesnis įvertinimas. Lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo perlaikymo 2024-2025 m.m. organizuoti nenumatoma, todėl mokiniams šiais metais gautas įvertinimas bus įskaitytas.

· Šių metų tarpinių patikrinimų sesiją numatoma laikyti bandomąja, o gautus III klasės mokinių įvertinimus į valstybinio egzamino galutinį įvertinimą numatoma įskaityti tik pačių mokinių pageidavimu. Mokiniams, nedalyvavusiems šiais mokslo metais tarpiniame patikrinime, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, planuojama sudaryti galimybę laikyti valstybinį brandos egzaminą visa apimtimi.

· Numatyta atsisakyti antrojo lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tarpinių patikrinimų ir jų nevykdyti 2024-2025 m.m. IV klasės mokiniams. Šių mokomųjų dalykų brandos egzamino turinys ir dalys šiuo metu persvarstomi ir atnaujintą egzamino modelį planuojama pristatyti visuomenei birželio mėnesį.

Visa informacija apie tarpinius patikrinimus skelbiama ir atnaujinama Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje www.nsa.smm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Levickaitė (314 kab., tel. +370 528 39 894)

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise