3-4 klasių mokiniai turi galimybę keisti individualų ugdymo planą: pasirinkti aukštesnį ar žemesnį lygį, pasirinkti naują dalyką ar dalyko modulį, atsisakyti pasirinkto dalyko ar dalyko modulio.

Gimnazijoje taikoma labai lanksti sistema (pdf45priedas Nr.1)

Norintys keisti individualų ugdymo planą privalo parašyti prašymą (word logo priedas Nr.2).

Dėmesio! Individualų prašymą mokinys rašo, jei nori pasirinkti/atsisakyti dalyko. Jei nori pasirinkti dalyko modulį, mokiniai prašymus rašo pasitarę su mokytoju vieną bendrą (jame visi pasirašo).

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Liutkevičienė

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise