KVIEČIAME MOKYTIS ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOJE

Dokumentai priimami raštinėje (pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais  8.00–15.00 val.) arba pasirašyti ir nuskenuoti dokumentai e.paštu: gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Pageidaujantiems mokytis 1 (9) klasėje:

Iki rugpjūčio 20 dienos prašome pateiki šiuos dokumentus:

  1. Prašymą mokytis gimnazijoje (Priėmimo mokytis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje prašymo forma).
  2. 8 klasių baigimo pažymėjimo kopiją.
  3. Mokinio asmens dokumento kopiją (paso / asmens tapatybės kortelės / leidimo gyventi Lietuvoje / gimimo liudijimo).
  4. Pageidautina NMMP ataskaitos kopija.

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis el. paštu: danguole@versme.elektrenai.lm.lt  arba tel. (8 528) 39894

 

Pageidaujantiems mokytis 3 (11) klasėje:

Iki rugpjūčio 20 dienos prašome pateiki šiuos dokumentus:

  1. Prašymą mokytis gimnazijoje.
  2. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją.
  3. Mokinio asmens dokumento kopiją (paso / asmens tapatybės kortelės / leidimo gyventi Lietuvoje / gimimo liudijimo).

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis el. paštu: danute@versme.elektrenai.lm.lt  arba tel. (8 528) 39894

 

Pageidaujantiems mokytis suaugusiųjų klasėse neakivaizdiniu būdu:

Iki rugpjūčio 20 dienos prašome pateiki šiuos dokumentus:

  1. Prašymą mokytis gimnazijoje.
  2. Turimo išsilavinimo pažymėjimo kopiją arba pažymą apie įgytą išsilavinimą.
  3. Mokinio asmens dokumento kopiją (paso / asmens tapatybės kortelės / leidimo gyventi Lietuvoje / gimimo liudijimo).

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis el. paštu: danute@versme.elektrenai.lm.lt  arba tel. (8 528) 39894

Dokumentai

Ugdymo proceso organizavimas

 


Ugdymo proceso organizavimas 2014–2015 mokslo metais:

Klasės I II III IV
Ugdymo proceso pradžia 09-01
Ugdymo proceso pabaiga 06-05 05-28
Pusmečių trukmė 1-asis
09-01 – 01-31
2-asis
02-01 – 06-05
1-asis
09-01 – 01-31
2-asis
02-01 – 05-28
Rudens atostogos 10-27 – 10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-22 – 01-02
Žiemos atostogos 02-17 – 02-18
Pavasario (Velykų) atostogos 03-30 – 04-03   04-07 - 04-08
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 35 34
Vasaros atostogos 06-08 – 08-30  

Planavimo dokumentai

STRATEGINIAI PLANAI

pdf45 2019-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4V-48

 

pdf45 2014-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 4V-11


UGDYMO PLANAI

word logo 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS PAGRINDINIO (II DALIES) IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI, PATVIRTINTA Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. Nr.4V-164

pdf452018–2019 MOKSLO METŲ ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS, patvirtintas 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4V- 162

pdf452017–2018 MOKSLO METŲ ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4V- 162

 

word logo UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS, 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.4V-157

 pdf45 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAI

pdf45 Įsakymas dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2016 metų  rugpjūčio 31 d. įsakymo nr. 4v-156 „2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo planų patikslinimas“  dalinio pakeitimo, 2017-04-03, Nr. 4V-84

 pdf45Įsakymas dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų ugdymo planų pekeitimo derinimo. 2016-08-31, Nr. 09-1 VA-60

 pdf452015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo planų patikslinimas. 2016-08-31, įsk. Nr. 4V-156

 

 

VEIKLOS PLANAI

pdf45ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“  GIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS, patvirtinta 2021-02-26 įsakymu Nr. 4V-30 

2021 m. mėnesių veiklos planai

 


pdf45 ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2020-2022 METAMS, 2020-01-02, įsakymu Nr.4V-1

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2020 metų VEIKLOS PLANAS, patvirtintas 2020-02-27, įsk. Nr. 4V-66.


 pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 m. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA, patvirtinta 2020-04-02, įsk. Nr. 5V-43

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2019 metų VEIKLOS PLANAS, patvirtintas 2019-03-15, įsk. Nr. 4V-70.


pdf45 2018 m. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA, patvirtinta 2019-01-21, Nr. 5V-8

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2018 metų VEIKLOS PLANAS, patvirtintas 2018-03-05, įsk. Nr. 4V-60.


pdf45 2017 m. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA, patvirtinta 2018-01-08, Nr. 5V-3

pdf45 VEIKLOS PLANAS 2017 m., patvirtintas 2017-03-07 įsakymu Nr. 4V-60


pdf45 2016 m. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA, patvirtinta 2017-01-02, Nr. 5V-3

 pdf45VEIKLOS PLANAS 2016 m., patvirtinta 2016-01-22  įsakymu Nr.4V-21.

 

word logoDokumentų, reglamentuojančių gimnazijos vidaus taisykles ir tvarką, sąvadas

 

 

 

 

 

 

Tėvams

word logo Prašymo dėl priėmimo į pirmą klasę forma

 

pdf45Priėmimo mokytis į Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. balandžio 23.d. įsakymu Nr.4V-84

 

pdf45Tėvų informavimo apie mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. balandžio 12d. įsakymu Nr. 4V-251

pdf45ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.4V- 187

 

pdf45 Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas 2011-02-13, Nr.4V-200

 


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise