Balandžio 15 d. gimnazijoje lankėsi AB „Ignitis gamyba“ sistemų inžinieriai: D. Meškaitis ir R. Daukša. Per integruotas geografijos pamokas su I ir II gimnazijos klasių moksleiviais svečiai dalijosi aktualiomis temomis: apie klimato kaitą, energetiką ir inžineriją. Šiandien visame pasaulyje vyksta sparčios klimato kaitos ir energijos išteklių išsekimo procesai, todėl vis svarbiau suprasti ir įgyvendinti tvarias energetikos praktikas, kurios padėtų mums mažinti žalą aplinkai ir taupyti energiją. Tvarios energetikos praktikos yra esminės siekiant mažinti klimato kaitos poveikį ir apsaugoti gamtą, bei gyvybiškai svarbių išteklių išsaugojimą ateities kartoms. Pranešėjai priminė moksleiviams,  kaip turime kiekvienas iš mūsų prisiimti asmeninę atsakomybę už energijos vartojimą ir naudoti tvarius energijos šaltinius. Pranešėjai pasidalino ir savo profesine patirtimi, todėl moksleiviai turėjo galimybę plačiau sužinoti apie inžinieriaus profesiją. Dėkojame moksleiviams už aktyvų dalyvavimą, o pranešėjams už išsamius ir naudingus pristatymus!

Karjeros specialistė R. Rakauskaitė