1. Ar gali gimnazijoje mokytis dirbantieji? Kaip suderinamas pamokų tvarkaraštis su darbo grafiku?

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje suaugusieji mokosi neakivaizdiniu būdu, t.y. mokiniams skiriamos konsultacijos (žr. konsultacijų grafikus  3n ir 4n). Lankyti kiekvieną konsultaciją nėra privaloma. Be to, mokiniai per TAMO gali suderinti su mokytoju jam patogų laiką ir pasikonsultuoti. Konsultacijos teikiamos ir socialiniuose tinkluose ( Facebook grupė  „Suaugusieji. Versmė“).

 2. Kelerių metų ir į kurias priimami suaugusieji?

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos suaugusiųjų klasėse gali mokytis vyresni nei 18 metų. Priimami ir jaunesni, jei yra dirbantys (būtina pažyma iš darbovietės). Suaugusieji priimami į  IIIN (11) klasę, IVN (12) klasę.

3. Ar mokslas suaugusiųjų klasėse prasideda rugsėjo 1 dieną?

Dauguma mokinių sutartis pasirašo iki rugsėjo 1 dienos. Mokslai prasideda rugsėjo 1 dieną. Tačiau pradėti mokytis galima ir vėliau, nes klasės komplektuojamos kelis kartus per metus. Dėl konkrečios situacijos prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Danutę Liutkevičienę.

4. Kokie dokumentai reikalingi norint mokytis suaugusiųjų klasėse?

Asmens dokumentas, pažyma apie įgytą išsilavinimą iš buvusios mokymosi įstaigos, santuokos liudijimas (jei buvo keista pavardė). Gimnazijoje parašomas prašymas ir pasirašoma sutartis.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise