Nerimaudami, bet pasiruošę pasitikome naujus mokslo metus. Šie mokslo metai sudėtingesni, nes keičiamos ugdymo programos:

  • I ir III klasėje įgyvendinamos Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.
  • II ir IV klasėse įgyvendinamos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, bei Vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrosios programos).

Mokytojai yra susipažinę su atnaujintomis programomis, jas pristatė ir mokiniams pamokų metu. Rugsėjo mėnesio pabaigoje vykdysime suplanuotų veiklų įgyvendinimo analizę. Spalio mėnesį pakviesime gimnazijos bendruomenę į diskusiją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise