Mūsų kultūroje gražiausias metų laikas pabrėžtinai skiriamas šeimai: pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena, pirmas birželio sekmadienis – Tėvo diena. Nuo 1994 metų Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu gegužės 15-oji – Šeimos diena.

Meilė ir pagarba tėvams gimsta ir ugdoma šeimoje. Šios vertybės stiprinamos ir mokykloje. Tikybos mokytoja Reda Ramanauskienė, etikos mokytoja Teresė Einorienė, šiuolaikinių menų mokytoja Marytė Kuzmenkovienė vykdė integruotų pamokų ciklą apie šeimą.

Danutė Liutkevičienė

Tikriausi, akivaizdžiausi dalykai glūdi savo šviesoje. Tokia yra šeima, kuri kaip šviesos šaltinis nušviečia ir grindžia kitus dalykus. Ji yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeima vaidina ypatingą vaidmenį mūsų gyvenimuose. Ji yra bendrystės širdis ir visuomenėje, ir Bažnyčioje. Šeimoje dedami mūsų ir mūsų vaikų gyvenimo pamatai bei vertybės, kurios daro įtaką gyvenimui. Šeima – meilės ir pirmojo auklėjimo vieta, kurioje gerbiama kiekvieno laisvė. Joje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime,  išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Mūsų namai – tai vieta, kur galime būti savimi ir jaustis saugūs, galime dalintis savo svajonėmis ir išgyvenimais. Visa tai yra svarbu įveikiant kasdienius išbandymus.

Pasak šventojo tėvo Benedikto XVI, šeimos šaknys siekia ne tik socialinę aplinką, bet moters ir vyro „žmogystę“. Santuoka atspindi žmogaus panašumą į Dievą, o Jis yra meilė. Žmogus tiek panašus į Dievą, kiek jis myli. Kūrėjo planuose santuoka yra didžiausias šeimos bendruomenės gėris. Žmonijos ateitis slypi šeimoje. Mylėti šeimą – tai mokėti branginti jos vertybes ir visuomet ją paremti.

Gyvenimas šeimoje yra tarsi šviesa, kuri kartais ryškiau spindi, o kartais silpniau, tačiau nuolatinį jos švytėjimą palaiko meilė, iš kurios Dievas sukūrė žmogų, o šis - šeimą.

Tikybos mokytoja Reda Ramanauskienė

 

Šeima - ir paprasta, ir sudėtinga sąvoka. Tai mažas būrelis žmonių, kurie kartu gyvena, dalijasi rūpesčiai, darbais, dirba vieni kitų labui. Ir tame būrelyje auga vaikai, kurie su savimi pasiima svarbiausius dalykus, lemiančius jų gyvenimo gerovę ir laimę. Tad kokia sveika ir fiziškai, ir dvasiškai turi būti šeima,  kad užtikrintų vaikams pilnavertį gyvenimą ir sąlygas augti, mokytis, tapti laimingais!

„Viskas ateina iš šeimos“, - sako liaudies išmintis. Valstybinės institucijos turi būti dėmesingos šeimai, padėti ir rūpintis, nes šeima yra pagrindinė sveikos ir laimingos visuomenės sąlyga.

Etikos mokytoja Teresė Einorienė

Metafizinė meilė be metafizikos

Visad jaučiau, kad motina yra toks šaltas ir grubus žodis,

Bet tik šią akimirką supratau kodėl.

Juk motina - tai yra žmogus, kuris tave pagimdė,

O Mama... Mama tai ne žmogus, o būsena,

Kai nežinai, ką daryti,

Bet grįžusi mama tave apkabina.

Kai po sekinančios dienos nebeturi jėgų,

Bet mama vis tiek su tavim kalbasi.

Kai pats nebetiki savimi,

O ji... ji vis dar meldžiasi už tave.

Kai verki, nes nebesuvoki, kas vyksta aplinkui,

O mama atneša puodelį šiltos arbatos su imbieru ir citrina.

Kai paskutinėmis kapanojiesi į gyvenimą,

Mama tau ištiesia ranką.

Tai yra Mama - ne tik žmogus, iš kurio įsčių išlindai,

Tačiau Prometėjas, kuris tau suteikė šviesą ir nė akimirkos nesigailėjo.

Kol dangus bus žydras, o lietus lis,

Aš piešiu tave, Mama, savo mintyse ir darbuose.

Donatas Bučelis, 3a klasė

Ten, kur mama, kur bundanti gamta, ten mano šeima ir namai.

Aušrinė Juodytė, 2d klasė

Šeima yra žmonės, kurių apsuptyje gali būti savimi. Šeimoje jauti laisvę, šilumą, meilę ir drąsą, nebijai parodyti savo jausmų ir nebijai kalbėtis. Kai kas šeima laiko savo draugus. Manau, ir tai yra puiku. Jei neturi tobulos šeimos, gyvenimas duoda antrą šansą - susikurti šeimą su draugais.

Rokas Kurmilavičius, 1d klasė

Šeima yra artimi žmonės, kuriuos jungia palaikymas, meilė.

Pijus Ražanas, 3b klasė

Šeima - mano didžiausia vertybė. Tai mane supantys žmonės, kurie visada palaiko bei padeda ir skatina siekti svajonių. Būdama tarp savo artimųjų aš jaučiuosi saugiai ir esu laiminga.

Beatričė Purytė, 3b klasė

Svarbu prisiimti atsakomybę už kitus žmones, kurie negali patys savimi pasirūpinti, nes nuo mūsų gali priklausyti tų žmonių gyvenimai. Dažnai tai svarbu šeimyniniuose santykiuose, kai tėvai rūpinasi savo vaikais, o vėliau vaikai globoja savo tėvus. Tokiose situacijose, atrodo, netgi nėra kitos išeities.  Kai nuo mūsų priklauso kitų žmonių likimas ir gerovė, yra labai svarbu prisiimti atsakomybę. Mūsų poelgiai įvairiose situacijose parodo asmenybės brandumą ir meilę artimiems žmonėms. Šeima ugdo atsakingą asmenybę.

Roberta Rakauskaitė, 4d klasė

Šeimoje visi žydi ir auga vienu metu. Man šeima siejasi su gėlių ar įvairių augalų sodu, kurį reikia prižiūrėti, rūpintis, kad visi augtų, būtų laimingi. Į tą sodą kiekvienas atsineša gerumo, švelnumo ir begalinės meilės indėlį. Tik taip sodas būna gyvas, jaunatviškas ir mylimas.

Silvija Vaškelytė, 3a klasė

Laikas su šeima – gerai praleistas laikas.

Mantas Morkūnas, 2a klasė

Labai mėgstu švęsti šventes su šeima – būna linksma ir gera!

Bartas Bogdevič, 2a klasė

 

Man šeima - tai žmonės, kurie niekada neatsuks nugaros, kurie palaikys sunkiose situacijose ir priims tave tokį, koks esi. Jie svarbiausi žmonės mano gyvenime ir juos aš tikrai branginu.

Šeima - nebūtinai giminyste grįsti santykiai. Šeima gali būti tiesiog artimi žmonės, kurie palaiko, pagelbėja sunkiausiais momentais.

Darija Dmitriuk, 3b klasė

Šeima - tai patys artimiausi žmonės, kurie visada bus šalia ir išties pagalbos ranką net pačiu sunkiausiu metu. Šeima yra pats brangiausias dalykas, kurį turime.

Anastasija Degtiariova, 1a klasė

 

Laikas šeimoje – ramus laikas, kai gali sustoti, pamąstyti apie gyvenimą. 

Kotryna Cibulskaitė, 2a klasė

Kai visa šeima kartu, tuomet jauku, šilta, visi laimingi.

Adrija Sipavičiūtė, 2b klasė

Šeimą suartina bendras stalas, todėl labai vertingas šis laikas, kai visi nariai susirenka kartu.

Vita Lekevičiūtė, 2d klasė

 

Niekados anksčiau nesu galvojusi, kas man yra šeima. Man šeimą apibūdinti yra ganėtinai sudėtinga. Užaugau su mamos seserimi, taigi ji tapo ir mano sese. Man šeima nėra tik patys artimiausi žmonės – brolis, tėvai. Šeima man yra vidinė vertybė, su kuria aš žengiu į gyvenimą. Be jos nesulauksi ir kitų žmonių paguodos ar džiaugsmo, linksmų prisiminimų. Taigi, šeima nėra vien tik žodis, apibūdinantis artimiausią aplinką. Šeima man - žmogaus vidinių vertybių visuma, svarba.

Elzė Baranauskaitė, 3d klasė