VBE išlaikymo statistika 2016 m.

pdf45 VBE išlaikymo statistika 2016 m.

 pdf45  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė 

Duomenis susistemino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė

VBE išlaikymo statistika