Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

Egzaminai 2020

VBE išlaikymo statistika 2020

(89 abiturientai, vidurinį išsilavinimą įgijo 87 (.97,8%) suaugusiųjų klasėje 27  mokiniai, vidurinį išsilavinimą įgijo .7 (.25,9%) mokiniai  

Viso  mokinių, vidurinį išsilavinimą įgijo 94  (.81,03%) mokinių.

 

Egzami-nas

Registruota laikyti

Laikė

Išlaikė mokinių

Išlaikė (%)

Išlaikė Lietu-voje (%)

Išlaikė savivaldybėje

Patenkinamas pasiekimų lygis

(16-35)

Patenk-namas pasieki-mų lygis (%)

Pagrindinis pasiekimų lygis

(36-85)

Pagrindinis pasiekimų lygis (%)

Aukštesnysis pasieki-mų lygis

(86-100)

Aukštesnysis pasieki-mų lygis (%)

Įvertinimas „Puikiai“

(100 balų)

Lietuvių klb. ir literatūra

90

90

77

85,56%

89,23%

89,05%

21

23,33%

40

44,44%

17

18,89%

2

Anglų kalba

96

94

93

98,94%

98,95%

98,69%

13

10,75%

44

47,31%

36

38,71%

2

Rusų kalba

12

5

5

100%

99,94%

98,71%

0

0%

4

80%

1

20%

0

Matema-tika

91

90

55

61,11%

67,62%

61,19%

41

74,55%

11

20%

3

5,45%

1

Istorija

67

60

60

100%

99,78%

100%

18

30%

41

68,33%

1

1,67%

0

IT

9

9

8

88,89%

92,03%

90,91%

5

62,5%

2

25%

1

12,5%

0

Fizika

19

15

15

100%

94,73%

100%

9

60%

4

26,67%

2

13,33%

0

Chemija

11

7

7

100%

97,38%

100%

1

14,29%

6

85,71%

0

0

0

Biologija

35

30

30

100%

97,74%

98,25%

5

16,17%

19

63,33%

6

20%

0

Geogra-fija

29

22

21

95,45%

96,19%

92,86%

6

28,57%

15

71,43%

0

0

0

Viso

459

422

372

88,15%

   

119

31,99%

186

50%

67

18%

3

Duomenis susistemino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė

Informacija apie pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pakeitimus 2019-2020 mokslo metais

Vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, visose Lietuvos mokyklose ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.  

Skaityti daugiau: Informacija apie pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pakeitimus 2019-2020 mokslo metais