Egzaminai 2020

VBE išlaikymo statistika 2020

(89 abiturientai, vidurinį išsilavinimą įgijo 87 (.97,8%) suaugusiųjų klasėje 27  mokiniai, vidurinį išsilavinimą įgijo .7 (.25,9%) mokiniai  

Viso  mokinių, vidurinį išsilavinimą įgijo 94  (.81,03%) mokinių.

 

Egzami-nas

Registruota laikyti

Laikė

Išlaikė mokinių

Išlaikė (%)

Išlaikė Lietu-voje (%)

Išlaikė savivaldybėje

Patenkinamas pasiekimų lygis

(16-35)

Patenk-namas pasieki-mų lygis (%)

Pagrindinis pasiekimų lygis

(36-85)

Pagrindinis pasiekimų lygis (%)

Aukštesnysis pasieki-mų lygis

(86-100)

Aukštesnysis pasieki-mų lygis (%)

Įvertinimas „Puikiai“

(100 balų)

Lietuvių klb. ir literatūra

90

90

77

85,56%

89,23%

89,05%

21

23,33%

40

44,44%

17

18,89%

2

Anglų kalba

96

94

93

98,94%

98,95%

98,69%

13

10,75%

44

47,31%

36

38,71%

2

Rusų kalba

12

5

5

100%

99,94%

98,71%

0

0%

4

80%

1

20%

0

Matema-tika

91

90

55

61,11%

67,62%

61,19%

41

74,55%

11

20%

3

5,45%

1

Istorija

67

60

60

100%

99,78%

100%

18

30%

41

68,33%

1

1,67%

0

IT

9

9

8

88,89%

92,03%

90,91%

5

62,5%

2

25%

1

12,5%

0

Fizika

19

15

15

100%

94,73%

100%

9

60%

4

26,67%

2

13,33%

0

Chemija

11

7

7

100%

97,38%

100%

1

14,29%

6

85,71%

0

0

0

Biologija

35

30

30

100%

97,74%

98,25%

5

16,17%

19

63,33%

6

20%

0

Geogra-fija

29

22

21

95,45%

96,19%

92,86%

6

28,57%

15

71,43%

0

0

0

Viso

459

422

372

88,15%

   

119

31,99%

186

50%

67

18%

3

Duomenis susistemino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė

Informacija apie pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pakeitimus 2019-2020 mokslo metais

Vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, visose Lietuvos mokyklose ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.  

Skaityti daugiau: Informacija apie pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pakeitimus 2019-2020 mokslo metais

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268