123 abiturientai, vidurinį išsilavinimą įgijo 120

 

Egzaminas

Regis-
truota laikyti

Laikė

Išlaikė mokinių

Išlaikė (%)

Išlaikė Lietuvoje
(%)

Išlaikė savi-
valdy-
bėje

Lietuvių klb. ir literatūra

114

113

91

80,5%

88,4%

85,4%

Anglų kalba

102

97

97

100%

99,2%

100%

Rusų kalba

21

20

19

95%

99,6%

97,1%

Vokiečių klb.

3

2

2

100%

98,3%

100%

Matema-tika

110

107

68

63,6%

88,1%

71%

Istorija

110

100

83

83%

89,3%

87,2%

IT

27

20

19

95%

92,2%

91,3%

Fizika

22

19

19

100%

96,5%

100%

Chemija

6

5

4

80%

97,8%

88,9%

Biologija

45

37

34

91,9%

96,7%

94,5%

Geografi-ja

51

39

39

100%

98,1%

100%

 

pdf45Išsamesnė informacija 

pdf45 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2014 m. VBE rezultatų lyginamoji analizė

Duomenis susistemino direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise