100 balų įvertinimus gavo:

Enrika Janavičiūtė (4e) – lietuvių kalba (mokytoja E. Kasperavičienė), anglų kalba (mokytoja D. Valančienė), rusų kalba (mokytoja V. Valašinienė).
Asta Cecilija Baradulinaitė (4e) – lietuvių kalba (mokytoja E. Kasperavičienė).

eg1

eg2

eg3

eg4

Analizę paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Levickaitė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise