Lapkričio 21-25 dienomis gimnazijoje vyko tradicinis renginys – „Karjeros savaitė – 2022“, kuriame dalyvavo visų klasių mokiniai.

Pirmokai, konsultuojami dorinio ugdymo mokytojų S.Tamkevičienės ir R.Ramanauskienės, pildė karjeros planus, o antrokai praėjusiais metais užpildytus karjeros planus koregavo. Kaip sakė mokiniai, karjeros planas padėjo pažinti save.

3-4 klasių mokiniai, galima sakyti, jau finišo tiesiojoje: jiems dabar svarbu tinkamai pasirinkti dalykus, egzaminus ir kryptingai mokytis, kad pavyktų įstoti į pageidaujamą studijų programą. Į jiems iškilusius klausimus atsakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Levickaitė. Mokiniai koregavo individualų ugdymo planą, rašė prašymus dėl brandos egzaminų.

Gimnazistai sulaukė ir svečių. Buvęs mokinys S.Davidavičius pasidalijo savo patirtimi, diskutavo su mokiniais, kaip rinktis ir ką pasirinkti. Įdomų, žavingą, prasmingą karjeros kelią pristatė ir buvusi mokinė R.Važgėlaitė. Įdomu pasikalbėti su jaunais žmonėmis ir kartu su jais paklaidžioti sudėtingu, bet prasmingu savęs ieškojimo keliu. Su mokiniais susipažino ir karjeros konsultantė Ieva Jarašienė: tai buvo pirma pažintis, o dirbti kartu bus daug galimybių per visus mokslo metus!

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet mokiniai galėjo susipažinti su keliomis specialybėmis išsamiau. Šiemet vyresniųjų klasių mokiniai susitiko su Elektrėnų PK Veiklos skyriaus tyrėjomis E.Venskutoniene ir Ž. Žalnieriene,  kurios pristatė policijos pareigūno profesiją. Pirmokai rengė mažąsias konferencijas apie įvairias ūkio šakas ir skaitė pranešimus „Mano profesija“.

Nustebino gimnazijos mokytojai! Jie ne tik vedė integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, bet ir visai netikėtai pristatė save. Mokytoja Vygintė Vaišvilienė pasakoja: „Daugelis iš jūsų galvoja, kad mokytojai yra tik savo dalyko žinovai ir savo sukauptą patirtį pamokose perduoda mokiniams, o grįžę namo kimba į sąsiuvinių taisymą, ruošiasi kitos dienos pamokoms arba ruošia užduotis kontroliniams ar savarankiškiems darbams. Mokytojai turi pomėgių, aistrų! Laisvalaikiu mezga, neria, siuva, piešia, lanksto, drožia, lipdo, kepa...“ Mokytojai surengė savo darbų parodą „Mokytojas kitaip!“ Gal tai paskatins mokinius rinktis mokytojo profesiją?

Dėkojame organizatoriams, džiaugiamės kartu su dalyviais. „Karjeros savaitė – 2022“ pavyko!

Danutė Liutkevičienė