Nuo birželio 1 dienos prasidėjo prašymų teikimas per LAMABPO sistemą studijuoti kolegijose ir universitetuose. Svarbu laiku ir teisingai užpildyti prašymus!

pdf452022 m. bendrojo priėmimo datos

Kviečiu kreiptis pagalbos į socialinę pedagogę Aušrą Gaučienę, psichologę Rūtą Baleišienę ir į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Danutę Liutkevičienę.

Danutė Liutkevičienė