Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos moksleiviai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos ekspertės Dainos Valančienės, šiais mokslo metais tęsia Nordplus Junior projektą „Sekant praeities pėdomis – vokiečių okupaciją Antrojo pasaulinio karo metu išgyvenusių lietuvių ir danų šeimų istorijos“. Pirmasis etapas vyko rugpjūčio mėnesį, kai į Lietuvą buvo atvykę danų mokytojai. Antrasis - rugsėjo viduryje, kai 30 gimnazijos mokinių ir trijų mokytojų -  Dainos Valančienės, Vidos Minkevičienės ir Ilonos Švenčionytės - komanda išvyko savaitės vizito į Kopenhagą.

Sausį prasidėjo trečiasis etapas. Šįkart „Versmės“ moksleiviai ruošėsi sutikti  savo draugus iš  „Gladsaxe“ gimnazijos Lietuvoje. Savaitės programa buvo kruopščiai planuojama iš anksto minučių tikslumu.  Tuo pačiu metu atskiroms mokinių grupėms (filmavimo, parodos, korespondentų ir knygos ruošimo) buvo numatyti skirtingi darbai, kad niekas neturėtų laiko nuobodžiauti. Juk projekto dalyvių buvo net 60! Parengiamasis darbas virė jau kalėdinių atostogų metu. Visą vizito savaitę moksleiviai toliau rengėsi gilinti savo žinias apie Antrąjį pasaulinį karą, o ypač apie tremtį Sibire ir holokaustą - pagrindinę projekto temą.

 Sausio 5 dieną, pirmadienį, nuo pat ryto į mokyklą susirinkę „Versmės“ gimnazistai pradėjo ruoštis darbui, laukdami ir vis dirsčiodami į laikrodį: „Kada gi jie pasirodys?“ Grupelė lietuvių išvažiavo pasitikti danų į Vilniaus oro uostą. Nors visus nuliūdino žinia, kad dėl prastų oro sąlygų skrydis iš Kopenhagos atidėtas, jau apie 12 val. danai sėkmingai pasiekė „Versmės“ gimnaziją.

Po džiaugsmingo sutikimo sušalusius ir nelabai Lietuvoje krintančio sniego nudžiugintus svečius lietuviai pakvietė į „Versmės“ gimnazijos valgyklą pietų. Atsigavę po kelionės ir pasidalinę savo įspūdžiais,  danų moksleiviai sugužėjo į klasę žiūrėti filmo „Dievų miškas“, pastatyto remiantis Balio Sruogos to paties pavadinimo knyga. Danų ir lietuvių filmavimo grupės, „operatoriai Kipsai”, išsiskirstė po Elektrėnų savivaldybę aplankyti lietuvių moksleivių giminaičių. Viena grupelė patraukė pas Giedriaus Petkevičiaus senelį Petrą Petkevičių, antroji lankė Gerdos Kalinauskaitės senelį Juozą Karsoką, o trečia vyko į Vievininkus pas Kipro Arcabo senelį Eugenijų Arcabą. Įvykių liudininkai pasidalino su projekto dalyviais savo išgyvenimais ir prisiminimais apie tremtį Sibire. Interviu su tremtiniais buvo filmuojami, iš jų vėliau gimė dokumentinis filmas su angliškais subtitrais.

Pasibaigus pirmosios dienos darbams, svečiams iš Danijos buvo pristatyta visos ateinančios savaitės programa, vėliau –  Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, panaši, bet kartu ir visiškai kitokia mokykla nei Danijoje. Taigi svečiai susipažino su mokykla ir jau pradėjo prie jos priprasti, tačiau jų laukė dar vienas išbandymas – susitikimas su lietuvių šeimomis, kuriose gyvens visą savaitę. Kiek besijaudindami, tačiau nekantraudami, danai su savo porininkais lietuviais išvyko į būsimus namus įsikurti, o vėliau visi projekto dalyviai ir vėl susibūrė ramiam vakarui ir vakarienei picerijoje, svarstydami, ką gi atneš ateinanti savaitė.

 Kitos dienos ryte visi moksleiviai vėl susirinko į „Versmės“ gimnaziją ir kibo į darbus: rašė straipsnius, interviu, istorijas apie Sibiro tremtinius, fotografavo ir kūrė filmus. Danai lietuviams paruošė prezentacijas apie savo šalį ir pristatė jas skirtingose klasėse, taigi net mainų programoje nedalyvaujantys mokiniai galėjo susipažinti su gimnazijos svečiais iš Danijos. Lietuvių grupė danams pasakojo Sibire gyvenusių vaikų istorijas iš knygos „Sibiro vaikai. Lietuvos vaikų tremtinių atsiminimai”. Vidurdienį projekto dalyvius aplankė Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Juozas Valčiukas, kuris moksleiviams pasakojo apie projektą „Misija Sibiras“. Vis daugiau sužinodami apie tai, kas Antrojo pasaulinio karo metu vyko jų gimtosiose šalyse, mokiniai toliau ruošėsi projekto darbų parodai, galutiniam projekto rezultatui. Darbinga diena mokykloje baigėsi lietuvišku filmu „Getas”.  Partneriai vėl išsiskirstė namo poilsio ir praleido vakarą šeimose.

Trečiadienis – kupina įspūdžių diena. Visi 60 mainų programos dalyvių išvyko į Vilnių. Diena prasidėjo ekskursija Seime. Vėliau mokiniai aplankė Genocido aukų muziejų bei buvusį KGB vidaus kalėjimą, pažiūrėjo sukrečiantį filmą „Birželio ledas” apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos naikinimą pirmosios sovietų okupacijos metais ir per 1941 m. birželio trėmimus. Toliau kelionę tęsė mažomis grupelėmis. Lietuviai gidai projekto partneriams vedė turą po Vilniaus senamiestį, rodė žymiausias vietas: Vilniaus katedrą, Šv. Onos bažnyčią, Vilniaus universitetą ir, žinoma, Gedimino pilį. Po to moksleiviai aplankė Holokausto muziejų ir geto slėptuvę „Malina“, išklausė pasakojimų apie žydų tautos gyvenimą ir holokaustą Lietuvoje. Kelionė baigėsi tik vakare. Pavargusi, bet kupina įspūdžių, lietuvių ir danų grupė, pavakarieniavusi „Grill Brazil“ restorane Vilniuje,  patraukė atgal į Elektrėnus.

Atėjo ketvirtadienis, parodos diena, sunkiausia vizito diena. Iki pavakarės mokykloje zujo projekto dalyviai. Vieni baigė likusius darbus, keliausiančius į parodos stendus ar video filmus, kiti ruošėsi atidarymo renginiui. Darbo buvo įdėta be galo daug, tad galutinis rezultatas pavyko. Parodoje pristatytos Antrojo pasaulinio karo istorijos,  nuotraukos, to laikotarpio atributai. Atskiri stendai  su nuotraukomis bylojo apie lietuvių vizitą Danijoje bei svečių veiklą Lietuvoje.

Iškilmingame parodos atidarymo renginyje taip pat buvo į ką pasižiūrėti – visus sujaudino projekto filmavimo grupės sukurtas dokumentinis filmas apie lietuvius, Sibiro tremtinius. Visi džiaugėsi, kad du liudininkai, Eugenijus Arcabas ir Petras Petkevičius , atėjo į šio filmo premjerą. Skambėjo Danijos himnas, žavėjo lietuvių liaudies šokių šokėjai, sudomino trumpi, projekto metu sukurti video filmukai.  Projekto dalyvius pamalonino ir svečiai – į renginį atvyko Danijos ambasadorius Lietuvoje Jørgen Molde, Elektrėnų meras Kęstutis Vaitukaitis, įkvepiantį žodį tarė mokyklos direktorius Egidijus Kontrimas. Visi projekto dalyviai buvo patenkinti savo atliktu darbu ir pelnytai savimi didžiavosi.

 Atėjo paskutinioji diena, kada danai ir lietuviai leido laiką kartu. Penktadienis buvo skirtas linksmybėms. Ryte projekto dalyviai susitiko Elektrėnų ledo rūmuose. Moksleiviai puikiai praleido laiką kartu čiuožinėdami, visų veiduose švietė šypsenos, skambėjo juokas. Vėliau visi susirinkome mokykloje, danams vyko linksmos lietuvių kalbos pamokėlės, kurių metu jie išmoko įvairių lietuviškų žodžių bei frazių. Dvi muzikos pamokos pas Arūną Pliskauską paliko svečiams puikų įspūdį. Klausimynai ir linksmi galvosūkiai, testai apie Lietuvą įrodė, kad svečiai jau neblogai susipažinę su mūsų kultūra ir gyvenimo būdu. Paroda ir projektas buvo pristatyti dar kartą, šį kartą „Versmės“ bendruomenei. Po to visų laukė kelionė į Trakus. Moksleiviai aplankė Trakų pilį, smagiai pasivaikščiojo  po miestelį, žaidė su sniegu, skanavo kibinų. Tačiau tuo viskas nesibaigė – grįžę į Elektrėnus mokiniai susibūrė mokyklos valgykloje ir, skambant muzikai, kartu vakarieniavo, juokėsi, plepėjo ir šoko.

Projekto dalyviai, dabar jau ir draugai, ilgai vakarojo, tačiau, deja, kitos dienos ryte laukė atsisveikinimas. Šeštadienį lietuviams teko ištarti „sudie“ savo bičiuliams iš Danijos, tačiau šios patirties nei vieni, nei kiti moksleiviai tikrai niekada nepamirš.

Nuoširdžiai dėkojame viso projekto metu mus lydėjusioms ir padėjusioms mokytojoms Dainai Valančienei, Ilonai Švenčionytei ir Vidai Minkevičienei bei aktyviai mus palaikiusiam gimnazijos direktoriui Egidijui Kontrimui.

Miglė Pranckevičiūtė,
„Versmės“ gimnazijos 3m klasės mokinė, projekto dalyvė

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise