Šiais laikais migracija tampa neišvengiama šiuolaikinės visuomenės būklė. Tai ne tik tarptautinių pabėgėlių srautai, bet ir žmonės, trokštantys pažinti naujas šalis, išbandyti save naujose srityse. Migrantų tema yra aktuali ir moksleivių tarpe. Į mokyklas mokytis atvyksta jaunimas iš kitų šalių, nes laisvėja bendravimas, grindžiamas įvairių kalbų mokėjimu, jaunimas aktyvus, pasaulietiškas, žingeidus.

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda prisijungė prie tarptautinio Erasmus+ projekto „Svajotojai be sienų“. Projekto tikslas - plėtoti mokinių įvairias kompetencijas, pilietiškumą ir tarpkultūrinius įgūdžius, iniciatyvumą, savarankiškumą ir meistriškumą, kuriant bendrą projekto produktą-interaktyvų žaidimą.

Trijų šalių: Lietuvos, Graikijos ir Prancūzijos projekto komandos susitiko Prancūzijoje Pau mieste Lycee Honore Baradat. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos penki mokiniai ir projekto koordinatorė mokytoja Rita Grigonienė bei projekto narė mokytoja Birutė Morkūnienė dalyvavo projekto darbo sesijoje - diskusijoje apie migrantus, atliko kūrybinius darbus, susipažino su licėjumi bei Pau miestu.

Diskusijos apie migrantus

Viena iš projekto veiklų-diskusija apie migrantus. Prancūzijoje Pau mieste yra įsikūrusi La Cimade asociacija, kuri veikia nuo 1939 metų. Asociacijos veiklą pristatė jos narės Béatrice Lemanceau ir Sophie Lamoine. Asociacija gina pabėgėlių ir migrantų orumą ir teises, nepaisant jų kilmės, politinių nuostatų, kovoja su diskriminacija, ksenofobija ir rasizmu. Asociacijos nariai yra savanoriai. Jie negali migrantams suteikti gyvenamojo būsto, maisto, bet teikia informaciją, aiškina šalies situaciją ir pan. Diskusija apie migrantus tęsėsi. Graikijos ir Lietuvos komandos nariai išsakė savo nuomonę šia tema.

Prancūzai- kokie jie?

Pau miesto Lycee Honore Baradat mokytoja Françoise Taupiac visiems projekto nariams pateikė teiginių apie Prancūzijos žmones, į kuriuos turėjome atsakyti tiesa tai ar melas. Pateiksiu keletą pavyzdžių:

  • Prancūzijos moterys elegantiškiausios. (Tiesa ar melas).
  • Prancūzai yra ksenofobai. (Tiesa ar melas).
  • Mes (prancūzai) esame pikti dėl vyrų ir moterų lygybės. (Tiesa ar melas).
  • Prancūzija- streikų ir demonstracijų šalis. (Tiesa ar melas).

Kartu nagrinėdami kiekvieną teiginį, galėjome pasitikrinti, ar gerai pažįstame šios šalies žmones, ar žinome jų nuostatas, įpročius. Labai linksmai ir žaismingai diskutavome, priimdami vienokį ar kitokį sprendimą.

Kūrybinis darbas grupėse

Skirtingų šalių ir kultūrų žmonės gali bendrauti, kartu atlikti užduotis ir jiems tai puikiai pavyksta, atrandama sprendimų įvairovė, jei tai grindžiama tolerancija, solidarumu, lygybe ir svetingumu. Mišrios projekto dalyvių grupės sėkmingai dalyvavo žaidimuose, kūrybiniuose užsiėmimuose. Mokiniai kūrė įvairių šalių paveikslėlių „miksus“ skirtingomis temomis: kraštovaizdžio, sporto, maisto... Tai šmaikšti kūrybinė užduotis, kuriai atlikti reikėjo ne tik žinių apie kitas šalis, meninių gebėjimų, bet ir kompiuterinio raštingumo. Pristatydami darbus, visi džiaugėmės mokinių išradingumu, draugiškumu, nuoširdžiu bendravimu.

Ugdymo procesas Lycee Honore Baradat

Projekto mokiniai ir mokytojai susipažino su licėjaus ugdomąja veikla, dalyvavo pamokose. Mūsų komandos mergaitės Rūta, Lukrecija ir Uljana dalyvavo grafinio dizaino pamokoje (mokytoja Nathalie Morenas), mokėsi piešimo subtilybių. Kiti komandos nariai - fizikos (mokytoja Marie-Pierre Laban) ir matematikos (mokytojas Paulo Piedade) pamokose. Kiekvienas mūsų atradome naujų idėjų ir minčių, kurias galėsime panaudoti savo veikloje. Labai maloniai nuteikė draugiškas ir pagarbus licėjaus mokinių ir mokytojų bendravimas. Tai lietuviams gera pamoka ateičiai.

Neišdildomi įspūdžiai

Visos savaitės veikla, bendravimas mokykloje, mokinių gyvenimas šeimose - tai vis naujos patirtys, nauji žmonės, naujai užsimezgusios draugystės. Mes sužavėti šio licėjaus mokytojų ir mokinių tolerancija, direktorės dėmesiu ir parama, projekto koordinatorių Carole Foulon ir Vincent Samuel svetingumu ir nuoširdžiu bendravimu. Pažinome kitos šalies žmones, suradome naujų draugų. Taip pat susipažinome su Pau miesto istorija, architektūra, aplankėme pilį. Nuostabų laiką praleidome keliaudami Pirėnų kalnais su „sniego batais“, gėrėjomės neapsakomu jų grožiu, gamta. Daugumai projekto narių tai buvo nauja patirtis. Daug įspūdžių ir gražių akimirkų patyrėme vaikštinėdami Atlanto vandenyno pakrantėmis.

Kodėl rieda ašaros?

Savaitė prabėgo negailestingai greitai. Mokykloje - atsisveikinimo vakaras. Susirinko mokiniai, mokytojai, tėvai, nešini pačių pagamintais nacionaliniais patiekalais. Daug kalbų, muzika, šokiai... Visi susirinkusieji vienas kitam - draugas, bičiulis. Ir visai nesvarbu iš kokios tu šalies, kokia tavo odos spalva, kokie papročiai... Visi yra viena bendra draugiška šeima. Atsisveikindami ne vienas nubraukėme ašarą. Buvo smagu ir gera, bet atėjo laikas atsisveikinti.

Nauji iššūkiai

Projektas tęsiasi, laukia nauji darbai. Gegužės pradžioje Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje laukiame projekto narių iš Graikijos Eleoussa ir Prancūzijos La Rochelle miestų. Susitikimo metu aptarsime, kiek migracijos tema yra aktuali Lietuvoje, mūsų gimnazijoje. Vykdysime veiklas, siekdami sukurti pagrindinį projekto produktą – interaktyvų žaidimą. Taigi ateityje ir vėl nauji iššūkiai, naujos pažintys...

Birutė Morkūnienė, projekto narė chemijos mokytoja metodininkė.

„Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos panaudojimą“.

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise