Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.09-1VA-44 Elektrėnų „Versmės“ gimnazija skiriama 2022 metais bazine mokykla. Asmenys, turintys brandos atestatą ir norintys perlaikyti arba papildomai laikyti brandos egzaminus 2021 m. pagrindinės sesijos metu, gali teikti prašymus gimnazijos raštinėje. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  • vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Pateikęs prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Gimnazijos direktorius

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise