Gimnazijos bendruomenės nariai, ugdymo procesą nuo rugsėjo 1 d. gimnazijoje planuojama organizuoti tokia tvarka:

 1. Rugsėjo 1-osios šventė prasidės rugsėjo 1 dieną 10 val. (informacija bus patikslinta rugpjūčio 31 d.)
 2. Visi bendruomenės nariai privalo laikytis tuo metu galiojančių higienos normos taisyklių.
 3. Prieš patenkant į gimnazijos patalpas būtina naudotis prie įėjimo esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (rekomenduojama su savimi turėti papildomą apsaugos priemonę, jei prireiktų pasikeisti). Po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžus iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus, valgyklos) į savo klasę, būtina dezinfekuoti rankas.
 4. Į gimnaziją įeinama pro atskirus įėjimus (informacija tikslinama rugsėjo 1 d.).
 5. Mokiniai pamokų metu turės būti tik jų klasei skirtose zonose (1 klasių mokiniai II aukšte, 2 klasių mokiniai III aukšte, 3 klasių mokiniai IV aukšto dešinysis korpusas, 4 klasių mokiniai IV aukšto kairysis korpusas). 1-2 klasių kiekvienai klasei ir 3-4 klasių srautui (mobiliai grupei) skiriami atskiri kabinetai (informacija tikslinama rugsėjo 1 d.).
 6. Maitinimas organizuojamas valgykloje (informacija tikslinama rugsėjo 1 d.) ir kabinetuose (mokiniai galės atsinešti užkandžių iš namų). Rekomenduojama turėti asmenines gertuves.
 7. Viršutinius drabužius mokiniai privalės palikti klasei skirtuose kabinetuose (informacija tikslinama rugsėjo 1 d.).
 8. Pamokų tvarkaraščius mokiniai gaus rugsėjo 1 dieną. Rugsėjo 2, 3 dienomis tvarkaraščiai bus išbandomi, siekiant optimalaus varianto. Apie tvarkaraščio pakeitimus mokinius informuos klasių auklėtojai.
 9. Pamokos trukmė – 45 minutės (pertraukų laikas tikslinamas rugsėjo 1 d.) Skambutis skelbs tik pamokų pradžią. Pamokų pabaigą paskelbs mokytojas.
 10. Pamokos, kurių metu reikalinga speciali įranga, vyks laboratorijose, studijose ir kt. netradicinėse veiklose. Siekiant užtikrinti saugų judėjimą gimnazijos patalpose, mokinius į kitas erdves lydės dėstantis mokytojas.
 11. Siekiant sumažinti mokinių bendravimą su skirtingų grupių ir klasių mokiniais, mažinamas mokinių bendravimas pertraukų metu (esant būtinybei bendrauti laikomasi saugumo reikalavimų).
 12. Mokiniai, kurie nesilaikys tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką gimnazijoje (apsaugos priemonių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas tik savo klasėje ir t. t.), negalės dalyvauti ugdomosiose veiklose.

Kviečiame sekti informaciją, kuri bus nuolat naujinama!

Administracija

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise