ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ, 2016 METAI

   pdf45

 

 PATVIRTINTA          

                                                                                                                                                                                  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos

                                                                                                                                                                                  direktoriaus 2016 m. kovo 8 d.

                                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. 4V - 77

                                                                

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ,,VERSMĖS“ GIMNAZIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ, 2016 METAI

Eil.

Nr.

Prekės pavadinimas BVPŽ kodas Numatytų įsigyti prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys Ketina-mos sudaryti sutarties trukmė Planuo-jamo viešo pirkimo vertė eurais be PVM Pirkimo objekto viešojo pirkimo būdas Numa-toma pirkimo pradžia Pirkimo iniciatorius Pirkimo vykdytojas Pastabos
PREKĖS
1. Bulvės ir daržovės 03200000-3 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

2650,00 Apklausos būdu I-IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius  
2. Mėsa ir mėsos produktai 15100000-9 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

7237,00 Apklausos būdu I Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

3. Paukštienos gaminiai 15112100-7 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

1950,00 Apklausos būdu I-IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius  
4. Žuvies filė 15211000-0 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

250,00 Apklausos būdu IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

5. Vaisių ir daržovių sultys 15320000-7 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

600,00 Apklausos būdu IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

6. Augalinis aliejus 15411100-3 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

990,00 Apklausos būdu IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

7. Pieno produktai 15500000-3 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

6200,00 Apklausos būdu I Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

8. Įvairūs maisto produktai 15800000-6 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

9170,00 Apklausos būdu IV Valgyklos vedėja Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

9.

Benzinas

09132000-3 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 150,00 Apklausos būdu I – IV

Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams

Pirkimų organiza-torius  
10. Dyzelinis kuras 09134200-9 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 600,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
11. Vejapjovės 16311000-8 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 500,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
12. Spausdintos knygos 22100000-1 Pagal poreikį

Sutartys

1 metams

4735,00 Apklausos būdu III Bibliotekos vedėja

Pirkimų organiza-torius

 
13. Pašto ženklai 22400000-4 Pagal poreikį

Vienkar-tinės pirkimo sutartys

130,00 Apklausos būdu I-IV Raštinės vedėja Pirkimų organiza-torius  
14. Segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys 22800000-8 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 550,00 Apklausos būdu I-IV Raštinės vedėja Pirkimų organiza-torius  
15. Rašomasis popierius 30197620-8 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 450,00 Apklausos būdu I-IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
16. Dažai lazer. spausdintuvui 30125110-5 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1300,00 Apklausos būdu I-IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
17. Kompiuterinė įranga ir reikmenys 30200000-1 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 550,00 Apklausos būdu I-IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
18. Asmeniniai kompiuteriai 30213000-5 5 vnt. Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1800,00 Apklausos būdu I,II,IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
19. Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 31200000-8 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

290,00 Apklausos būdu I

Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams

Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

20. Izoliuoti laidai ir kabeliai 31300000-9 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

170,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

21. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai 31500000-1 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

1600,00 Apklausos būdu I

Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams

Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

22. Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės 33760000-5 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

1100,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
23. Sporto prekės ir reikmenys 37400000-2 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 650,00 Apklausos būdu  IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
24. Projektoriai 38652100-1 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1750,00 Apklausos būdu I-III Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
25. Baldai 39100000-3 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 2800,00 Apklausos būdu I – III Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
26. Valikliai ir poliravimo priemonės 39800000-0 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 550,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
27. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 44100000-1 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

2200,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

28. Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai 44400000-4 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

750,00 Apklausos būdu I

Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams

Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

29. Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės 44500000-5 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

600,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

30. Dažai, lakas, mastika 44800000-8 Pagal poreikį

Sutartis

1 metams

1200,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius

Bus perkama per

CVP IS

31. Valgyklos įranga 39200000-4 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1827,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
PASLAUGOS
32. Pastato užbaigimo darbai 45400000-1 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 5600,00 Apklausos būdu I -IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
33. Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrengimų remonto, priežiūros ir kitos paslaugos 50100000-6 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 120,00 Apklausos būdu II – III Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
34. Gesintuvų patikra 50413200-5 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 42,00 Apklausos būdu I Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
35. Restoranų įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos 50882000-1 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1100,00 Apklausos būdu II-IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
36. Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju 60171000-7 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1200,00 Apklausos būdu I-IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
37. Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos 63500000-4 Pagal poreikį

Vienkar-tinės pirkimo sutartys

450,00 Apklausos būdu  III Administra-cija Pirkimų organiza-torius  
38. Pašto paslaugos 64110000-0 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 380,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
39. Telekomunikacijų paslaugos 64200000-8 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 1400,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
40. Draudimo paslaugos 66510000-8 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 200,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
41. Interneto paslaugos 72400000-4 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 260,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
42. Darbuotojų mokymo paslaugos 80511000-9 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 2400,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
43. Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos 90921000-9 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 190,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  
44. Kitos paslaugos 98390000-3 Pagal poreikį Vienkar-tinės pirkimo sutartys 2700,00 Apklausos būdu I – IV Direktoriaus pavaduoto-jas ūkio reikalams Pirkimų organiza-torius  

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268