Tėvams

word logo Prašymo dėl priėmimo į pirmą klasę forma

 

pdf45Priėmimo mokytis į Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. balandžio 23.d. įsakymu Nr.4V-84

 

pdf45Tėvų informavimo apie mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. balandžio 12d. įsakymu Nr. 4V-251

pdf45ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.4V- 187

 

pdf45 Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas 2011-02-13, Nr.4V-200

 


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268