word logo Prašymo dėl priėmimo į pirmą klasę forma

 

pdf45Priėmimo mokytis į Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. balandžio 23.d. įsakymu Nr.4V-84

 

pdf45Tėvų informavimo apie mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą tvarkos aprašas, patvirtintas 2011 m. balandžio 12d. įsakymu Nr. 4V-251

pdf45ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.4V- 187

 

pdf45 Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas 2011-02-13, Nr.4V-200

 

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise