Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

Metodinė taryba

Sudėtis:

Metodinės tarybos pirmininkėAugutė Liutkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.

Metodinių grupių pirmininkai:

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Aldona Stančikaitė, matematikos mokytoja metodininkė;

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Balnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas Kęstas Karsokas, kūno kultūros vyr.mokytojas;

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vilija Dobrovolskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Teresė Einorienė, etikos mokytoja metodininkė;

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Audrutė Jančiauskienė, biologijos mokytoja metodininkė;

Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Vygintė Vaišvilienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Violeta Žigutienė, socialinė pedagogė.

Funkcijos:

  1. konsultuoja mokytojus metodiniais klausimais;
  2. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą;
  3. palaiko ryšius su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;
  4. skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  5. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  6. vykdo direktoriaus įsakymu pavestus darbus ir funkcijas.

Metodinės tarybos veiklos aprašas

pdf45 patvirtintas 2018-03-09, įsak. Nr. 4V-65


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise