Vizija ir misija

Vizija

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija - kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas keturmetė gimnazija, ugdanti visapusiškai išsilavinusią savarankišką asmenybę, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, galinčią pritaikyti įgytas žinias ir sugebėjimus besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją ir mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

 

Misija

Gimnazijos paskirtis – atskleisti mokinių individualius gebėjimus ir polinkius, suteikti kokybišką jaunuolių ir suaugusiųjų pagrindinį (II dalis) ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti vertybines nuostatas.

 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

„Visų pirma, mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nori iš šalies, o subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus“ (M.Lukšienė, 1993)

 

Strateginiai tikslai