Piliečio žadintuvas

EUROPOS EGZAMINAS 2020

Gegužės 8 dieną Lietuvoje vyko „Europos egzaminas“. Tai žinių apie Europos Sąjungą (ES) patikrinimo konkursas, kuriame galėjo dalyvauti visos Lietuvos mokyklos. Labai džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo net 88 mūsų gimnazijos mokiniai.

Sveikiname Eriką Mikalajūnaitę – pirmo „Europos egzamino“ etapo nugalėtoją!

Tai gražiai mus augina Lietuva

Vasario 15 dieną pamokos gimnazijoje vyko įprasta tvarka, tik į pamokų turinį buvo integruotos pilietiškumo temos. Per pertraukas skambėjo dainos apie Tėvynę. Po pamokų gimnazijos bendruomenė ir svečiai sugužėjo į šventinį koncertą, skirtą Vasario 16-ajai.

Kai gimnazistai suėjo į salę švęsti Lietuvos gimtadienio, tapo aišku, kad Lietuva užaugino gražius, kultūringus, dorus, protingus žmones. Suaugusiųjų išmintį ir patirtį keitė jaunatviškas klegesys ir energija, dainas – šokiai, eilėraščius – inscenizacijos, rimtį – aplodismentai.

Skaityti daugiau: Tai gražiai mus augina Lietuva

Haroldas Norvaišas – Mokinių prezidentas

Spalio 19 dieną Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko Mokinių prezidento rinkimai. Rinkimuose dalyvavo 78,4% gimnazistų, kurie savo balsus padalijo tokia tvarka: už Haroldą Norvaišą balsavo 148 gimnazistai, už Robertą Rakauskaitę – 115 gimnazistų, už Modestą Gečėną – 22 gimnazistai.

3b klasės mokinys Haroldas Norvaišas - naujai išrinktas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių prezidentas. Pakalbinome Haroldą apie jo kasdienybę ir iššūkius. Ar svarbu mokytis ir siekti savo svajonių? Kaip ieškoti ir rasti sau patinkančias veiklas? Kas yra šiandieninio jaunuolio autoritetai ir kas padeda jaunam žmogui tobulėti ir stiprėti?

Skaityti daugiau: Haroldas Norvaišas – Mokinių prezidentas

Prezidento rinkimai artėja

Spalio 16 dieną vyko kandidatų, į gimnazijos prezidentus, debatai. Susipažinkite:

 

Klausimai

Haroldas

Modestas

Roberta

Stiprybės ir silpnybės

Komunikabilus;

Pirma padarau, paskui pagalvoju;

Kantrus;

Per daug kritiškas.

Komunikabili ir atsakinga;

Per daug galvoju prieš darydama.

Problemos, kurias kandidatas mato ir kurias būtina spręsti

Maistas valgykloje ir eilės

Sprendimo būdas:

atsisakyti sveiko maisto rekomendacijų;

įrengti mokinių srautus reguliuojantį priėmimą.

Neefektyvi mokinių tarybos veiklų sklaida.

Sprendimo būdas: pasinaudoti socialiniais tinklais;

informaciją skelbti plakatuose.

Telefonų naudojimas pamokų metu.

Sprendimo būdas:

paimti mokinių telefonus ir negrąžinti iki mokslo metų pabaigos

Karjeros planavimas.

Sprendimo būdas:

Daugiau aktyvių veiklų įmonėse, susitikimų, paskaitų, kurių metu mokiniai galėtų išbandyti save profesinėse veiklose.

Kaip sumažinti vėlavimo į pamokas problemą?

Organizuoti priešpamokinę veiklą

 

Ugdyti sąmoningumą

Kas yra Mokinių taryba?

Bendraminčiai, kurie geba sudominti mokinius ir įtraukti juos į visuomenines veiklas

Institucija, skatinanti mokinius mokytis ir kurianti mokinių gerovę.

Institucija, kuri sprendžia gimnazijoje iškylančias problemas ir buria bendruomenę

Kas Mokinių taryboje svarbiau – pramogų organizavimas, problemų sprendimas ar mikroklimato kūrimas?

Palankaus mikroklimato kūrimas

Rūpinimasis gero mikroklimato ir problemų sprendimo derme

Problemų sprendimas

Kaip užtikrinti Mokinių tarybos aktyvų ir produktyvų darbą?

Pakeisti mokinių nuomonę apie mokinių tarybą („Mokinių taryba – tai smagus draugų būrys, o ne snaigių karpymo sueiga“)

Pasiskirstyti veiklas ir veikti

Pasiskirstyti pareigas, įvardinti konkrečias veiklas, atsakingai veikti

Jei kandidatas nelaimėtų Prezidento rinkimų, ar liktų dirbti Mokinių taryboje?

Pabandysiu

Liksiu

Liksiu ir dirbsiu

 

Roberta: „Kandidatui ypatingai svarbu patirtis savivaldos institucijų veikloje, pareiga ir atsakomybė“

Haroldas: „Svarbu sveikintis vieniems su kitais. Jei visi sveikintųsi, bendruomenė būtų stipresnė“.

Modestas: „Mano ambicija – organizuoti „Versmės“ kino festivalį ir sukurti naują gimnazijos emblemą“

Kandidatų mintis užfiksavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268