Nuotolinis mokymas

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 dienos 1-4 klasių mokiniai  mokosi nuotoliniu būdu.

Prašome sekti informaciją. Kviečiame laikytis padidinto saugumo!

Ugdomosios veiklos bus organizuojamos vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarkos aprašu ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu (sinchroniniu) mokymo būdu taisyklėmis.

Gimnazijos administracija

Minim Lietuvos Nepriklausomybės dieną

„Jauna, laisva, pati savęs valdovė

Tautų eilėn įstojo Lietuva,

Savu krauju vergijos nusiplovė,

Sutraukus pančius ištverme sava!“

Maironis

Minint kovo 11- ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,  Elektrėnų „Versmės“gimnazijos bibliotekoje vyko 1 - 4 kl. mok, kūrybinių darbų  paroda.

Lietuva

Mes mylim savo šalį išskirtinę,

Kur ošia šimtamečiai ąžuolai.

Čia sraunios upės teka, paukščiai gieda…

Visur nuostabios kalvos ir laukai…

Mūs protėviai mylėjo savo šalį.

Dėl jos kovojo visad atkakliai.

Jie nenorėjo nešt kitos tėvynės vardo,

Nes laisvė juos kerėjo amžinai.

Šiandien mes giedame pasauliui laisvės giesmę.

Trispalvė plazda mūsų širdyse.

Mes jaučiamės kaip niekada dėkingi

Už laisvę iškovotą kovose.

Deimantė Jančiūnaitė 1c


TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 lm eduroam 3455 smm new LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise