Spalio 16 dieną vyko kandidatų, į gimnazijos prezidentus, debatai. Susipažinkite:

 

Klausimai

Haroldas

Modestas

Roberta

Stiprybės ir silpnybės

Komunikabilus;

Pirma padarau, paskui pagalvoju;

Kantrus;

Per daug kritiškas.

Komunikabili ir atsakinga;

Per daug galvoju prieš darydama.

Problemos, kurias kandidatas mato ir kurias būtina spręsti

Maistas valgykloje ir eilės

Sprendimo būdas:

atsisakyti sveiko maisto rekomendacijų;

įrengti mokinių srautus reguliuojantį priėmimą.

Neefektyvi mokinių tarybos veiklų sklaida.

Sprendimo būdas: pasinaudoti socialiniais tinklais;

informaciją skelbti plakatuose.

Telefonų naudojimas pamokų metu.

Sprendimo būdas:

paimti mokinių telefonus ir negrąžinti iki mokslo metų pabaigos

Karjeros planavimas.

Sprendimo būdas:

Daugiau aktyvių veiklų įmonėse, susitikimų, paskaitų, kurių metu mokiniai galėtų išbandyti save profesinėse veiklose.

Kaip sumažinti vėlavimo į pamokas problemą?

Organizuoti priešpamokinę veiklą

 

Ugdyti sąmoningumą

Kas yra Mokinių taryba?

Bendraminčiai, kurie geba sudominti mokinius ir įtraukti juos į visuomenines veiklas

Institucija, skatinanti mokinius mokytis ir kurianti mokinių gerovę.

Institucija, kuri sprendžia gimnazijoje iškylančias problemas ir buria bendruomenę

Kas Mokinių taryboje svarbiau – pramogų organizavimas, problemų sprendimas ar mikroklimato kūrimas?

Palankaus mikroklimato kūrimas

Rūpinimasis gero mikroklimato ir problemų sprendimo derme

Problemų sprendimas

Kaip užtikrinti Mokinių tarybos aktyvų ir produktyvų darbą?

Pakeisti mokinių nuomonę apie mokinių tarybą („Mokinių taryba – tai smagus draugų būrys, o ne snaigių karpymo sueiga“)

Pasiskirstyti veiklas ir veikti

Pasiskirstyti pareigas, įvardinti konkrečias veiklas, atsakingai veikti

Jei kandidatas nelaimėtų Prezidento rinkimų, ar liktų dirbti Mokinių taryboje?

Pabandysiu

Liksiu

Liksiu ir dirbsiu

 

Roberta: „Kandidatui ypatingai svarbu patirtis savivaldos institucijų veikloje, pareiga ir atsakomybė“

Haroldas: „Svarbu sveikintis vieniems su kitais. Jei visi sveikintųsi, bendruomenė būtų stipresnė“.

Modestas: „Mano ambicija – organizuoti „Versmės“ kino festivalį ir sukurti naują gimnazijos emblemą“

Kandidatų mintis užfiksavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise