Mano šeima yra kilusi iš Kretingos, kuri nuo Vilniaus yra už kelių valandų kelio. Važiuoti į Vilnių, kur rinkosi žmonės, mano mamai neleido jos senelis, kuris labai sirgo ir kurį reikėjo prižiūrėti. Mama liko namuose.

Ginti Tėvynės išskubėjo mano tėtis bei prosenelis. Ne kartą esu girdėjęs prisiminimų apie tos nakties įvykius, bet vis atidžiai klausau. Gal tai padės neužmiršti, kokia svarbi ir brangi yra Laisvė.

Mykolas Chmieliauskas, 2b klasė

Dar nebuvau gimusi, kai „didžioji valstybė“ negalėjo pasisotinti (alkana ir šiandien) kaimyninėmis tautomis. Jiems reikėjo gintarinės Lietuvos, to mažo lopinėlio prie Baltijos jūros. Šiandieniniai įvykiai vis primena skaudžią Lietuvos istoriją. Turime būti budrūs pasaulyje, kur nuolat didėja agresija. Kyla klausimai: o kaip pasielgtume šiandien? Ar rastųsi gynėjų, kurie rūpintųsi Lietuva?

Roberta Kuneikytė, 2b

Šiandien labai neramu, kad pasaulyje yra daug konfliktinių karo zonų: žūsta tėvai, verkia vaikai, kenčia artimieji. Kaskart žinia apie karinius veiksmus primena, kad Lietuva irgi turėjo kovoti: žuvo broliai, tėvai, seneliai. Skaudu, kad žmonės turėjo paaukoti gyvybes. Prasminga, kad šiandien gyvenama laisvoje šalyje. Gaila, kad didvyriai, žuvę prie Televizijos bokšto, negali mėgautis iškovota laisve.

Roberta Jerašaitė, 2b klasė

Kai perskaičiau žuvusių artimųjų prisiminimus, pajutau, kokią kančią išgyveno žuvusieji ir jų artimieji: vieni beginkliai žuvo, kiti laukė, bet nesulaukė grįžtančių. Ne vienas žmogus išgyveno dėl brolio, sesers, tėvo, vaiko ar senelio mirties. Skaudu, kad tenka prarasti, jei nori atrasti...

Vilius Makarevičius, 2b klasė

Sovietinė okupacija XX amžiaus pabaigoje – tamsi  istorijos dėmė, sutepusi Lietuvos paveikslą. Tai paskatino mūsų tėvus, senelius, tetas ir dėdes taisyti padėtį – jie drąsiai stojo į ginti Televizijos bokštą, Aukščiausiąją Tarybą. Lietuva prarado 14 drąsių žmonių, bet iškovojo Laisvę. Reikėjo aukos, kad Lietuva būtų nepriklausoma valstybė.

Julius Česonis, 2b klasė

Man liūdna dėl žuvusių žmonių 1991 metais sausio 13 dieną prie Televizijos bokšto. Neramu ir dabar, nes negali žinoti, kada gali kilti grėsmė valstybei, žmonėms, laisvei. Užjaučiu žmones, kurių artimieji paaukojo savo gyvybę dėl mūsų ateities. Gerbkime laisvės gynėjus!

Aida Stankevičiūtė, 2b

Kraupu, kai perskaitau tų laikų istorijas. 1991 metų sausį buvo labai baisu. Kartais pagalvoju, kas būtų, jei dar kartą pasikartotų tragiški įvykiai... Nenoriu matyti tragiškai žuvusių žmonių, nenoriu, kad reiktų guosti žuvusiųjų artimuosius.

Mantas Barysas, 2b klasė

Sausio 13-oji man asocijuojasi su žiaurumu, baisumu, mirtimi... Tačiau kartu užplūsta ir džiaugsmas, dėkingumas, laimė. Baisu, kad sovietai norėjo pažeminti, sunaikinti mus, džiugu, kad lietuviai atsilaikė ir atsitiesė. Mes galime didžiuotis, kad esame. Mes žinome, kokia brangi laisvė ir kaip svarbu ja rūpintis.

Goda Kelpšaitė, 2b klasė

Sovietų desantininkai elgėsi negailestingai: jie beginklius žmones, stumdė, trypė, šaudė, naikino tankais. Prie Televizijos bokšto žuvo 14 žmonių. Jie verti amžino atminimo, nes ne pabėgo, o priešingai mūru stojo ginti savo svajonės gyventi laisvai.

Karolis Gaidukovas, 2b  klasė

Kai perskaičiau Virgilijaus Druskio istoriją, supratau, kad bet kada gali atsitikti tragiški dalykai. Juk ir jis, Laisvės gynėjas, tikėjo, kad saugiai grįš namo, bet žuvo. Skaudu išgyventi tų laikų istorijas...

Rokas Stepanavičius, 2b

Labiausiai liūdina tai, kad prie bokšto žuvo jauni žmonės – aštuoniolikmečiai, dvidešimtmečiai. Jie neturėjo galimybės įsimylėti, sukurti šeimą, auginti vaikus... Eiliniai žmonės stovėjo prieš ginkluotą priešą ir žuvo. Skaudi netektis artimiesiems... Liūdna Lietuvos praeitis...

Rytis Tomkus, 2b

Sovietų kariai žudė eilinius žmones. Buvo nužudyti beginkliai žmonės. Atrodo, beprasmės mirtys. Iš dalies... Tokia buvo laisvės kaina. Krauju aplaistyta mūsų laisvė.

Kotryna Ašmenaitė, 2b klasė

Liūdna, kai skaitau apie Lietuvos laisvės gynėjus. Sausio 13-oji aplaistyta beginklių lietuvių krauju. Tuos žmones galime vadinti didvyriais. Jų dėka mes galime gyventi laisvai ir džiaugtis.

Gintarė Kulikauskaitė, 2b klasė

1991 metų sausio 13 nakties įvykiai yra žiaurūs: 14 žuvusiųjų, daugybė sužeistų. Kiek žmonių prarado savo brolius, tėvus, sesę! Užuojauta Laisvės gynėjų artimiesiems... Žinau, kad mes niekada nepamiršime didvyrių aukos. Jų atminimą gerbs ir ateinančios kartos.

Karina Markina, 2b klasė

Kiekvieno lietuvio širdyje sausio 13 diena įrašyta su baime, siaubu ir su viltimi. Vieniems siaubą kelia tragiški įvykiai prie Televizijos bokšto. Baisu pagalvoti, kad tai pasikartos... Tačiau tų laikų žmonės turėjo viltį, kuri išaugo į džiaugsmą. Tą džiaugsmą mes juntame ir dabar, XXI amžiuje. Lietuva laisva! Lietuva turi ateitį!

Vestina Gudeliauskaitė, 2b klasė

Man gaila, kad Lietuva turėjo žiaurią sausio naktį.  Drąsūs ir ryžtingi žmonės, nepabūgę sovietų tankų ir šautuvų,  stojo ginti Tėvynės. Mus pasiekė tik prisiminimai apie tą sudėtingą naktį. Žinoma, turime tos nakties rezultatą – laisvę. Tai pati puikiausia dovana ateities kartoms.

Karolina Navakauskaitė, 2b klasė

Būtina branginti laisvę. Juk niekas nenorėtų grįžti į tuos laikus, kai, anot laisvės gynėjo Tito Masiulio tėvų, milicininkai lazdomis, šautuvų buožėmis mušė žmones. Sausio mėnesio aukos mums primena, kad svarbu saugoti ir ginti laisvę. Tik kyla abejonė: ar šiais laikais mes galėtume būti tokie vieningi kaip 1991 metais...

Simona Bartušytė, 3e klasė

1991 metais aš dar nebuvau gimusi, bet širdimi jaučiu skausmą. Širdis verkia stebint tos kruvinos nakties vaizdus. Tuo pačiu širdis ir džiaugiasi, kad esame laisvi. Manau, kad ir aš stovėčiau prie bokšto, ginčiau savo Tėvynę.

Diana Navašinskaitė, 3e

Reikia branginti LAISVĘ. Būtina gerbti didvyrių, žuvusių už Laisvą Lietuvą, atminimą. Mes privalome iškovotą laisvę išsaugoti!

Evelina Buinovskaja, 3e klasė

Laisvę iškovojo mūsų tėvai ir seneliai. Keturiolika didvyrių žuvo prie televizijos bokšto, minia liko sužeistų. Jie kovojo už mus, už mūsų laisvę. Dabar mes galime mylėti, keliauti, kurti, džiaugtis...

Justina Stirnaitė, 3e

Laisvė – tai galimybė pasirinkti. Mes galime pasirinkti gyvenamąją vietą, pomėgius, galime klausytis mums patinkančios muzikos, galime keliauti. Daug, labai daug galime! Jei prarastume laisvę, prarastum ir laimę.

Monika Šyvokaitė, 3e klasė

Laisvė svarbi. Ją reikia branginti. Jei esi vergas, tai neturi nieko.

Aivaras Razdvadovskis, 3e

Tik išgirdus datą (1991 metų sausio 13 diena) per kūną pereina šiurpuliai. Tą naktį žmonės plikomis rankomis, atviromis širdimis, giedodami giesmes stojo prieš automatais ginkluotus kareivius, prieš grėsmingus tankus. Kai mama pasakoja apie tų metų įvykius, verkiu. Graudu, kad žuvo žmonės. Esu dėkinga didvyriams, kad iškovojo mums laisvę.

Monika Aliukonytė, 3e klasė

Laisvė suteikia galimybę pasitikėti savimi. Juk galiu drąsiai sakyti tai, ką galvoju. Be to, laisvė atvėrė mums kelius į pasaulį1 Smagu keliauti, atrasti ir apie save papasakoti. Suprantu laisvės vertę. Suvokiu, kad būtina saugoti laisvę. Žinau, kad tėvų ir senelių padovanotą laisvę išsaugosime.

Orinta Rikterytė, 3e klasė

AČIŪ! Dėkoju laisvės gynėjams. Džiaugiuosi, kad gyvenu laisvoje šalyje. Mėgaujuosi galimybe pasirinkti. Sausio 13-oji įžiebė tikėjimą, kad tauta gali būti laisva. AČIŪ didvyriams!

Neda Pacauskaitė, 3e klasė

Nežinau, ką reiškia gyventi nelaisvėje, bet žinau, kad gyventi laisvam gera.

Aurimas Uscila, 3e klasė

Sausio 13-oji – pamoka, kaip reikia kovoti už nepriklausomybę. Manau, kad lietuviai išmoko šią pamoką ir brangins bei saugos laisvę.

Deividas Vansevičius, 3a klasė

Kol esi laisvas, net negalvoji, kokia svarbi žmogui yra laisvė. Sausio 13-osios įvykiai primena mums, kad reikia saugoti tai, ką turi. Be to, tragiškos žūtys sausio naktį įrodo mums, kad svarbu būti vieningiems.

Močiutės pasakojimai, kaip išlydėjo mano senelį prie Televizijos bokšto, man labai svarbūs – pajuntu baimę, skausmą, bet ir džiaugsmą, kad senelis sveikas grįžo.

Gabrielė Seniutaitė, 3e

1991 metų sausio 13 dienos įvykiai, kuriuos kiekvienais metais primena mokytojai minint Laisvės gynėjų dieną, yra graudūs. Baugu klausyti senelių pasakojimų apie kruvinos nakties įvykius. Tačiau tai leidžia didžiuoti savo tauta, tais žmonėmis, kurie vieningai kovojo už laisvę.

Eisvina Lapovaitė, 3d klasė

Laisvę reikia branginti taip, kaip brangini savo gyvybę.

Domantas Petkevičius, 3e klasė

Jei norime pasirinkti savo kelią, jei norime svajoti, jei norime būti laimingi, privalome branginti ir saugoti savo laisvę. Mes privalome išsaugoti didvyrių iškovotą laisvę ateities kartoms.

Ugnius Zdanevičius, 3e klasė

Keturiolika žuvusiųjų prie Televizijos bokšto mums yra pavyzdys.

Lukas Marcinkevičius, 3e klasė

Mano tėvai kruvinuose įvykiuose prie Televizijos bokšto nedalyvavo, bet juos išgyveno klausydami radijo ir mintimis palaikydami didvyrius. Mes įvertiname žmonių pastangas ginant laisvę, dėkojame jiems, apgailestaujame dėl žūčių. Keturiolika žmonių padarė didžiulį darbą – mes esame LAISVI!

Gintarė Puišaitė, 3e klasė

Mes esame laisvi ir kyla pavojus neįvertinti to, ką turime. Juk laisvas žmogus net nesuvokia, kas yra nelaisvė. Ar kažkada žmonės negalėjo pasakyti to, ką galvoja? Baisu, kai apribota žodžio laisvė. Todėl labai svarbu žinoti apie  praeitį, apie tautos didvyrius, apie laisvės gynėjus, nes tragiški įvykiai moko mus būti budrius ir atsakingus už ateitį.

Greta Kapitanovaitė, 3e klasė

Žinome, kad laisvę reikia branginti. Tik laisvės svarbą suprantame tada, kai jos netenkame. Tokia žmogiškoji patirtis: kai turi, tai nevertini. Turime prisiminti praeitį, kad išliktume.

Gustas Barzda, 3d klasė

Jei mes nesuprantame, kas yra laisvė, tai turime pažiūrėti į Šiaurės Korėją. Tikrai nesinori tapti buku vykdytoju, menku belaisviu.

Arnas Lasevičius, 3a klasė

Kiekvienais metais sausio 13 dieną minima Laisvės gynėjų diena. Mes prisimename žmones, kurie drąsiai stojo prieš tankus, kad būtų apginta valstybė. Beginkliai žmonės pasipriešino! Tai tik įrodo, kokie yra lietuviai. Kai žinai, kad tavo tėvai, seneliai, proseneliai negailėdami savęs kūrė laisvą valstybę, belieka tęsti pradėtus jų darbus.

Erika Vitkovskytė, 4a klasė

Sausio 13-oji diena – tragiška diena Lietuvos istorijoje, nes žuvo žmonės. Laisvė turi savo kainą... Tačiau sausio 13 diena ir džiugi diena, nes lietuviai apgynė laisvę.

Meda Akilanaitė, 4e klasė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise