Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė kreipėsi į savivaldybės tarybą, kad tarybos nariai dalyvautų pilietinio ugdymo veikloje gimnazijoje. Į kvietimą  atsiliepusi tarybos narė,  gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vilija Dobrovolskienė pakvietė 2c klasės mokinius kartu su jų lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininke Albina Sidaravičiene  į netradicinę pamoką netradicinėje erdvėje – gimnazijos antrokai svečiavosi Lietuvossocialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus būstinėje. 

Su mokiniais buvo kalbama apie partijos tikslus ir uždavinius, apie savivaldybės tarybos darbą. Tarybos narė papasakojo, kad tarybos posėdžiuose yra sprendžiami įvairiausi savivaldybei svarbūs klausimai, siekiama, kad savivaldybėje gyventi būtų jaukiau, geriau, saugiau. Mokiniams buvo įdomu, ką gero yra padariusi ir pati mokytoja, kad elektrėniečiams būtų geriau. Vilija Dobrovolskienė papasakojo, kad prieš Naujuosius ji įregistravo  prašymą suremontuoti šaligatvį prie perėjos prieš Camelijos vaistinę. Dabar šaligatvis ten suremontuotas. Miesto gyventojams saugiau vaikščioti. Socdemų frakcijos taryboje narė  mokiniams pristatė ir kitus kolegas tarybos narius, su kuriais priima svarbius sprendimus. Netradicinėje pamokoje dalyvavo ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Elektrėnų skyriaus atsakingoji sekretorė Birutė Grybauskienė, kuri mokiniams papasakojo apie draugijos veiklą.  Reikšminga tai, jog draugijai nesvarbu, kokiai partijai priklauso žmogus, ji remia visus vargstančius, sunkiai gyvenančius ir vaikus, ir suaugusius. Čia visada laukiami savanoriai, nes darbų būna per akis, pavyzdžiui, reikia išdalinti Maisto banko produktus, kurių kai kas laukia kaip šventės.  Raudonojo kryžiaus atstovė B. Grybauskienė džiaugėsi,  jog 2c klasės mokinių Kipro ir Manto tėveliai remia draugiją. Mums labaitolerantiškai buvo užsiminta, kad greitai ateis laikas, kai galėsime balsuoti ir net stoti į kurią nors partiją. Buvo pasiūlyta neskubėti, o ramiai pasvarstyti, kuriai partijai atiduoti savo jaunatvišką energiją. Apie partiją reikėtų spręsti pagal jai priklausančius žmones, jų darbus. Pokalbyje dalyvavo ir mokiniai, į kurių klausimus atsakė ir tarybos narė, ir atsakingoji sekretorė. Besišnekučiuojant laikas lėkte pralėkė. Mes, 2c klasės mokiniai, dėkojame V. Dobrovolskienei ir B. Grybauskienei už informaciją ir už jų pastangas, kad Elektrėnuose visiems būtų geriau ir šviesiau gyventi.

,,Versmės“ gimnazijos jaunieji žurnalistai

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise