Kategorija: Kartu mes galim dar daugiau!

Sandra – itin pozityvus ir vežlus jaunas žmogus. Ji pareiginga, imli naujai informacijai, iniciatyvi, labai pilietiška, moka įkvėpti aplinkinius – tiek jaunesnius, tiek vyresnius. Todėl 2019 m. Sandra paskirta į Elektrėnų 1001 šaulių kuopos jaunųjų šaulių būrio vado pavaduotos pareigas. Jos entuziazmas ir jaunatviškas maksimalizmas liejasi per kraštus, todėl kartais ją net tenka šiek tiek „prilaikyti“. Jei ji sugebės savo energiją ir žinias nukreipti tinkama linkme, jos laukia puiki ateitis.

Elektrėnų LDK Algirdo 1001 kuopos šaulys Linas Barščevičius

 

Danutė Liutkevičienė: Papasakok apie Lietuvos šaulių sąjungą. Kaip veikia ši organizacija?

Sandra Račkauskaitė: Daugelis šaulius tapatina su kariuomene ir galvoja, kad šauliai devynis mėnesius gauna valstybės išlaikymą, turi galimybę kaupti specialią išmoką, dalyvauja pratybose miške, valgo kareivišką košę... Ne, Lietuvos šaulių sąjunga nepriklauso kariuomenei. Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 metais Kaune. Idėjos sumanytojai – Vladas Putvinskis – Pūtvis ir Matas Šalčius. Prie šios organizacijos kūrimo prisidėjo ir žymūs Lietuvos visuomenės veikėjai, tokie kaip: Balys Sruoga, Juozas Tumas – Vaižgantas, prof. Tadas Ivanauskas ir daugelis kitų. Lietuvos šaulių sąjunga skirstoma į rinktines, rinktinės – į kuopas arba atskiruosius būrius. Lietuvoje yra 10 rinktinių, jos skirstomos pagal miestus. Elektrėnų LDK Algirdo 1001-oji kuopa priklauso Karaliaus Mindaugo 10 Lietuvos šaulių sąjungos rinktinei. Dabartinis Lietuvos šaulių sąjungos tikslas – ugdyti pilietiškumą, tobulinti įgūdžius, būtinus ginkluotai ir pilietiškai (neginkluotai) šalies gynybai, atpažinti karinę priešų techniką ir daug kitų aspektų, kurie padėtų kovoti prieš bet kokį priešą ir, žinoma, stengtis, kad Lietuva liktų laisva ir nepriklausoma.

Danutė Liutkevičienė: Kaip tu atradai šią organizaciją ir kada?

Sandra Račkauskaitė: 2017 metais mane pakvietė į sukarintą stovyklą. Kadangi daug metų domiuosi kariuomene, jos veikla, nusprendžiau nuvykti. Stovykloje užsiėmimus vedė šauliai, taip ir susipažinau su Lietuvos šaulių sąjunga ir jos veikla. Į Elektrėnų kuopą įstojau 2019 metais.

Danutė Liutkevičienė: Ar lengva tapti Lietuvos šaulių sąjungos nariu? Kokia priėmimo tvarka? Koks turi būti žmogus?

Sandra Račkauskaitė: Į Lietuvos šaulių sąjungą gali stoti visi norintys. Nesvarbu, ar tu daktaras, ar režisierius, ar mokytojas. Jei tikrai myli Lietuvą ir nori prisidėti prie jos saugumo, stok į Lietuvos šaulių sąjungą! Norint tapti šauliu, reikia savo mieste/kaimelyje sužinoti, kur yra artimiausia šaulių kuopa, kas yra vadas. Informaciją apie šaulius gali suteikti pažįstamas šaulys. Gavus informaciją, pradedi lankyti susitikimus, dalyvauti veiklose. Jeigu patinka šaulių veiklos, reikia užpildyti dokumentus, priimti priesaiką/pasižadėjimą. Ir štai tu esi Lietuvos šaulių sąjungos narys! Priesaiką priimti gali tik šauliai (nuo 18 metų), pasižadėjimą – mūsų jauniausieji (12-18 metų).

Danutė Liutkevičienė: Kaip dažnai ir kur jūs susitinkate? Kokių teorinių ir praktinių užsiėmimų turite? Kokia tavo veikla šioje organizacijoje?

Sandra Račkauskaitė: Aš esu būrio vado pavaduotoja. Mes su jaunųjų šaulių vade I.Daraškiene galvojame temas susitikimams, pratybų veiklas, dalyvaujame rinktinės organizuojamuose renginiuose, savivaldybės jaunimo reikalų posėdžiuose atstovaujame mūsų kuopai. Elektrėnuose renkamės kiekvieną pirmadienį adresu Elektrinės g. 8  (buvusiose Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose). Mes didžiąją dalį užsiėmimų skiriame teorijai, o įgiję žinių išbandome savo jėgas praktikoje – miške, žygiuose, pratybose. Pratybos vyksta keletą kartų per metus, per jas labiau prisimename nebylaus valdymo signalus, judėjimą miške, taktiką, žygiuose analizuojame žemėlapius, apskaičiuojame koordinates, azimutą. Svarbu tai, kad išmokstame ne tik kariškų dalykų, bet ir tokių, kurie gali praversti civiliniame gyvenime.

Danutė Liutkevičienė: Kokios užsiėmimų temos ir veiklos tau šioje organizacijoje įdomiausios?

Sandra Račkauskaitė: Užsiėmimų temos būna pačios įvairiausios: priešo technikos atpažinimas, judėjimas miške pagal koordinates, azimuto, saugaus elgesio su ginklu taisyklės, šaulių pareigos ir teisės... Man labai patinka praktinės veiklos. Pavyzdžiui, pratybose miške būna visko - ir gero, ir blogo, bet viską išsprendžiame kartu. Jei prisidirbo vienas – sportuojame visi. Mes visi esame vienas didelis kumštis, tad turime dirbti, galvoti, sportuoti ir viską daryti kartu.  Dalyvaudama Lietuvos šaulių sąjungos veiklose sutikau labai daug įdomių, nuoširdžių, atsakingų ir šiltų žmonių, kurie niekada nepaliks bėdoje ir visada padės. Tai, manau, ypač svarbu.

Danutė Liutkevičienė: Gal gali papasakoti įsimintiniausią įvykį ar įdomiausią veiklą?

Sandra Račkauskaitė: Visos veiklos įdomios. Šiuo metų įsimintiniausiu įvykiu laikau Liepos 6-ąją, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Mes su šauliais buvome Vindžiuliuose, kur vyko labai graži šventė. Užkūrėme laužą, kartu su vietiniais šokome, dainavome tautines dainas. Tą dieną gavau savo pareigybę, dėl kurios jaučiu labai didelę atsakomybę ir vadų pasitikėjimą. Tačiau ne pareigybė verta įsimintiniausių akimirkų, o pats jausmas, kai visi su uniformomis stovi, gieda himną, kai mūsų visų širdys plaka vienu ritmu. Tada pajutau, kas yra vienybė. Visą laiką žinau, kad ir kas nutiktų, šauliai visada man padės, mane palaikys morališkai, nes mes esame viena didelė šeima.

Danutė Liutkevičienė: Ar daug šaulių merginų? Ar merginai ne per sunku šioje organizacijoje?

Sandra Račkauskaitė: Šaulių merginų tikrai daug. Būti šaule nesunku. Žinoma, būna momentų, kai pagalvoji, ar atlaikysi krūvį. Tada aš sakau: „Jei pasiduosi, ar tau nuo to geriau bus?“

Danutė Liutkevičienė: Kas vilioja jaunimą tapti šauliais?

Sandra Račkauskaitė: Šioje organizacijoje aš gavau labai daug: įgijau žinių, kurių prireikia kasdienybėje, išmokau psichologiškai atlaikyti bet kokį spaudimą ir krūvį. Ne kartą pastebėjau, kad aš išmokau perlipti per save, įgauti daugiau motyvacijos, visur įžvelgti pozityvą. Pradėjau į gyvenimą žiūrėti atsakingai.

Danutė Liutkevičienė: Ko palinkėtum šauliams ir tiems, kurie planuoja stoti į Lietuvos šaulių sąjungą?

Sandra Račkauskaitė: Linkiu niekada nepasiduoti, niekada nesižvalgyti atgal, visada judėti į priekį  ir siekti savo tikslų.

Danutė Liutkevičienė: Ačiū už pokalbį.