Kategorija: Kartu mes galim dar daugiau!

Suaugusiųjų švietimas galimas keliais būdais: formalusis, neformalusis, savišvieta.

Formalusis švietimas – tai galimybė įgyti pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Neformalusis švietimas – tai mokymasis visą gyvenimą, pažinimo poreikių tenkinimas, įgytos kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas. Savišvietos paskirtis – naudotis supančia informacijos erdve (bibliotekomis, visuomenės informavimo priemonėmis, internetu, muziejais ir kita) ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi.

Žinoma, mokytis formaliuoju būdu nėra taip įdomu, kaip mokytis neformaliuoju būdu. Formaliuoju būdu suaugusiųjų klasėse mokomasi todėl, kad reikia baigti mokyklą, o neformaliuoju būdu mokomasi todėl, kad norisi kuo daugiau išmokti ir patirti.

Apie suaugusiųjų mokymosi galimybes pasakoja Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Vygintė Vaišvilienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė.

 

Kūrybiškumo ugdymas

Šį rudenį „Versmės“ gimnazijoje vyko Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Jaukių namų studija” užsiėmimai, kurie buvo finansuojami Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis (pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą). Ši studija duris atvėrė pirmą kartą, nors pats projektas mūsų savivaldybėje vyksta jau keletą metų. Užsiėmimų metu elektrėniečiai galėjo susipažinti su tradicinėmis ir šiuolaikinėmis rankdarbių technikomis, jas išbandyti, atskleisti kūrybiškumą, kurti namų interjero ir puošybos detales, turiningai praleisti laisvalaikį.

„Jaukių namų studijoje“ buvo laukiami visi norintys. Laiko turėjome nedaug (iš viso buvo 4 užsiėmimai), bet nuveikti pavyko tikrai nemažai – spėjome nulipdyti gražių ir originalių darbų  iš molio (indų, papuošalų, dekoracijų Kalėdoms) ir pasiruošti žiemai – vėlėme šlepetes iš vilnos. Programos dalyvės dirbo labai noriai ir uoliai, tad ir rezultatai džiuginantys. Jais norėjome pasidalinti ir su kitais – buvo organizuota rankdarbių paroda Elektrėnų švietimo paslaugų centre. Dėkojame Alai Pupininkienei už organizacinius patarimus ir Rasai Rakauskienei už dalykines konsultacijas.

Nors mūsų programa baigėsi, bet neįgyvendintų idėjų dar liko labai daug, todėl mes ir toliau renkamės bent vieną kartą per savaitę, bendraujame, dalijamės savo patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis,  kuriame savo širdžiai mielus darbus.

Technologijų mokytoja Vygintė Vaišvilienė

O jei laiku nebaigei mokyklos?...

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje pagal suaugusiųjų mokymosi programą 2(10), 3(11), 4(12) klasėse neakivaizdiniu būdu gali mokytis suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesniojo lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos), asmenys, turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(-ų) įsiskolinimus, asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis, 16–17 metų dirbantys jaunuoliai,  nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus,  asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų. Kasmet yra mokinių, pageidaujančių mokytis suaugusiųjų klasėse. Pavyzdžiui, 2019-2020 metais Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje pagal suaugusiųjų mokymosi programą neakivaizdiniu būdu mokosi 42 mokiniai, daugiausiai yra abiturientų. Suaugusiųjų, pageidaujančių įgyti vidurinį išsilavinimą ir tęsti mokymąsi norinčių, nemažėja.

Suaugusiajam mokyklinis suolas nėra labai patogus (dažnai drovimasi, kad po darbo reikia eiti į mokyklą, kad reikia sėdėti prie mokyklinių vadovėlių ir kt.), todėl ugdomosios veiklos individualizuojamos, t.y. suaugusiųjų klasių mokiniai neprivalo lankyti pamokų, jiems skiriamos konsultacijos, kurių metu teikiama mokymosi pagalba, pristatoma mokomoji medžiaga, organizuojamos įskaitos. Suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi kitaip, bet brandos egzaminų metu sėdasi į tokius pačius suolus kaip jaunimas, laiko tokius pačius brandos egzaminus ir turi tokias pačias galimybes tęsti mokslus profesinėse mokyklose ar studijuoti aukštosiose mokyklose.

Kaip sako suaugusiųjų klasių mokiniai, jei nesuspėjai vakar, turi daryti šiandien. Tokia pozicija sveikintina! Gimnazijos mokytojai nuoširdžiai džiaugiasi kartu, kai brandos atestatai įteikiami tiems, kurie dėl įvairiausių aplinkybių negalėjo baigti mokyklos su vienmečiais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė