Pilietiškumo pamokos MOKYKLOJE BE SIENŲ

Nebeužtenka erdvios ir šiltos klasės, spalvingų vadovėlių, išmaniosios lentos, kad XXI amžiaus mokiniai norėtų mokytis. Noras mokytis šiandien vadinamas motyvacija. Šiuolaikinis mokytojas supranta, kad šiandieninį vaiką, kuris nelabai nori mokytis, reikia motyvuoti. Vienas iš būdų – pamokos netradicinėse erdvėse.

Šiuolaikinis mokytojas ir jo mokiniai veržte veržiasi į netradicines erdves ir dalykinių žinių bei bendrųjų kompetencijų įgyja ne mokykliniame suole, net ne virtualioje erdvėje, o gatvėje, parke, muziejuje, gamykloje... Toks bėgimas iš klasės į kitas erdves šiandien vadinamas MOKYKLA BE SIENŲ.

Šimtui gimnazistų MOKYKLA BE SIENŲ tapo Elektrėnų savivaldybės administracija. Idėjos autorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilija Dobrovolskienė. „Su mokiniais per pilietiškumo pamokas dažnai kalbame apie demokratiją, savivaldą. Pasirodo, kad vaikai nėra buvę mūsų savivaldybėje ir neįsivaizduoja, kokie skyriai čia yra, ką dirbą skyrių vadovai, kokios mero ir administracijos funkcijos. Pasiūliau mokiniams nueiti į savivaldybę ir viską sužinoti iš pačių darbuotojų. Jie noriai sutiko. Tada pakviečiau ir kitų antrų  klasių mokinius ir mokytojas. Nėra sudėtinga tokias veiklas organizuoti, nes visi geranoriškai sutinka: savivaldybė – priimti tokį būrį, mokiniai – dalyvauti ir sužinoti. Dabar laukia Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginiai savivaldybėje“ – pasakoja mokytoja Vilija Dobrovolskienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė

Pilietiškumo pamoka Elektrėnų savivaldybėje

Pamokos netradicinėse erdvėse mokiniams visada labai patraukli ugdomoji veikla. Iš įprastos klasės aplinkos mokiniai noriai vyksta į muziejus, viešąją biblioteką ar  kitur.

Mokytojos Vilijos Dobrovolskienės iniciatyva visi „Versmės“ antrokai dalyvavo pilietiškumo pamokoje Elektrėnų savivaldybėje. Labai džiugu, kad didelis būrys moksleivių ir jų mokytojos buvo sutikti šiltai ir svetingai. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė pasveikino gimnazistus ir pristatė Elektrėnų savivaldybės administracijos penkių skyrių vadovus, kurie grupei mokinių pasakojo apie savo skyriaus veiklą. Mokiniai sužinojo, kaip dirba Ūkio plėtros ir investicijų skyrius, Teisės ir personalo administravimo skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius, Finansų ir strateginio planavimo skyrius.  

Po apsilankymo skyriuose visi mokiniai susitiko su Elektrėnų savivaldybės meru Kęstučiu Vaitukaičiu, kuris šmaikščiai, su humoru pasakojo apie mero pareigas, darbus.  Mokiniai buvo paruošę klausimų, į kuriuos sulaukėme nuoširdžių mero atsakymų.

Šios pamokos apibendrinimas vyko jau gimnazijoje. Mokinių grupės draugams pristatė savo aplankytus skyrius, supažindino su jų veikla.

Mokiniai teigė, kad tokios pamokos padeda pažinti savo miestą, sužinoti ateities planus, suprasti, kokios darbo vietos yra savivaldybėje, kokių profesijų žmonės čia dirba.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Augutė Liutkevičienė

Su mokiniais per pilietiškumo pamokas dažnai kalbame apie demokratiją, savivaldą. Pasirodo, kad vaikai nėra buvę mūsų savivaldybėje ir neįsivaizduoja, kokie skyriai čia yra, ką dirbą skyrių vadovai, kokios mero ir administracijos funkcijos. Pasiūliau mokiniams nueiti į savivaldybę ir viską sužinoti iš pačių darbuotojų. Jie noriai sutiko. Tada pakviečiau ir kitų antrų  klasių mokinius ir mokytojas. Nėra sudėtinga tokias veiklas organizuoti, nes visi geranoriškai sutinka: savivaldybė – priimti tokį būrį, mokiniai – dalyvauti ir sužinoti. Dabar laukia Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginiai savivaldybėje.


Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Saules g. 30, Elektrėnai 26121

Tel.: (8  528) 39616, (8 528) 39 618

El. p. gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Įmonės kodas 190659268