Įgyvendinant projektą „Augu pats – auginu kitą“ buvo atliktas tyrimas. Paaiškėjo, kad 83% moksleivių  gimnazijoje jaučiasi saugūs ir reikalingi. Tačiau pasitaiko, kad bendruomenės nariai ne visada yra saugūs.

Projekto „Augu pats – auginu kitą“ dalyviams iniciavus gimnazijoje parengtas „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos patyčių (smurto) prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašasword logo(patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.4V-149).

Tikime, kad idėjos neliks popieriuje! Kviečiame bendruomenės  narius nepraeiti pro šalį, jei įtariamas smurtas ar patyčios. Mes galime padėti vieni kitiems! Mes privalome informuoti Vaiko gerovės komisiją, kad būtų išsiaiškinta situacija!

Kviečiame susipažinti su  „Versmės“ gimnazijos patyčių (smurto) prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“ ir laikytis jo nuostatų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Liutkevičienė

TAMO lamalogo logo01 logo wbg emokykla logo 2 LITNET LT soninis MOKYKLOMS eduroam  LOGO Valančiaus vaikai Nuotolinio mokymo sistema logoImagine200 kepure STT  teise